Bruk av eget datautstyr mer enn doblet

portableFra 2010 til 2015 har bruken av mobilt datautstyr ved HumSam-biblioteket på Blindern blitt mer enn fordoblet.

Ved en trafikktelling (TTT) i mai 2010 var det 25 prosent av studentene som brukte sitt eget datautstyr på biblioteket. Ved en tilsvarende telling i mai 2015 var tallet steget til 56 prosent. Samtidig var antall studenter som brukte bibliotekets datamaskiner sunket fra ti til sju prosent.

Den samlede databruken steg imidlertid fra 35 til 63 prosent av tida. Bruken av papirmedier (inkludert browsing) sank fra 48 til 29 prosent.

Les mer…

Kategorier:.

Nye trafikktellinger

Samstat har fått melding om to nye trafikktellinger.

HumSam-biblioteket på Blindern gjennomførte tre telleuker januar-mars 2015 og har dokumentert arbeidet på dette nettstedet. Resultatene er beskrevet i en usedvanlig fyldig og gjennomarbeidet rapport.

Materialet omfatter nesten førti tusen observasjoner. Dette er utvilsomt den mest omfattende trafikktellingen som hittil er gjennomført. Den nest største er tellingen fra 2009 med ca. ni tusen observasjoner fra HiOAs hovedbibliotek (Pilestredet 48)

I Paris har biblioteket ved det samfunnsfaglige universitetet i Paris (Sciences Po), som er atskillig mindre enn HumSam, gjennomført tellinger over en lengre periode. Deres metodikk ligger tettere opp til de canadiske undersøkelsene. Se artikkelen Sweeping the library [på fransk] i Bulletin des bibliotheques de France.

Kategorier:.

Strid om statistikk

årsverk90_12franull

Diagram A

Denne uka ble det (endelig!) en frisk debatt om bibliiotekstatistikk.

Debatten dreide seg litt om hvordan utviklingen av personalressursene i biblioteksektoren skulle måles – og i større grad om hvordan tallene burde presenteres og tolkes.

I denne bloggposten har jeg laget to diagrammer som viser årsverkene fra 1990 til 2012, både som absolutte og relative tall.

For å motvirke tilfeldige variasjoner er tallene regnet ut som treårige gjennomsnitt. Tallet som er oppgitt for 2012 bygger altså på antall årsverk og folketallet i 2011, 2012 og 2013. Tallene fram til 2011 er tatt fra Statistisk årbok. Tallene for 2012 og 2013 er tatt fra NBs nettsted. 

Les mer…

Kategorier:.

Faglig fornyelse i Sverige

I mange år haltet den svenske bibliotekstatistikken etter Finland, Danmark og Norge. Bibliotekarene klaget, men lite skjedde. Denne perioden er nå over. Etter en gjennomgripende revisjon de siste par årene har Sverige fått et godt designet og godt dokumentert system.

Det svenske nasjonalbiblioteket har beskrevet hensikten med den nye statistikken. Datainnsamlingen for folke-, fag- og skolebibliotek er integrert i ett system med ett spørreskjema til alle bibliotektyper. Statistikken skal

  • Gi et samlet bilde av bibliotekutviklingen på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå slik at det er mulig å følge med om hele landet har tilgang på gode bibliotektjenester.
  • Gjøre det mulig å foreta sammenlikninger mellom ulike biblioteksorganisasjoner med tanke på kvalitetssikring og oppfølging av bibliotekplaner.
  • Vise informasjonsressursene som viktige forskningsinstitusjoner har adgang til.
  • Vise informasjonsressursene som landets skoler har adgang til.
  • Vise hvilke muligheter bibliotekene gir i et kultur- og utdanningspolitisk perspektiv
  • Vise brukerne bredden av ressurser de har adgang til.
  • Gi brukerne mulighet til å påvirke bibliotekeiernes beslutninger.

Det nye rapporteringsskjemaet er godt presentert på nettet.

Se også bloggen Biblioteksstatistik. Ved å bruke åpne sosiale medier gjør Kungliga Biblioteket det mulig for fagmiljøet å forstå hvordan og hvorfor forandringene skjer …. :-)

Kategorier:.

Store forandringer 3. Avdelingsdata.

2015-06-13 3 kommentarer

Innsamling av grunnleggende statistikk på avdelingsnivå representerer et stort skritt framover.

Disse opplysningene vil gjøre det langt lettere å analysere bibliotekenes virksomhet og å forklare balansen mellom ressursinnsats og produksjon av tjenester. Språklig kan det være lurt å skille mellom begrepet avdeling, som inkluderer hovedbiblioteket, og begrepet filial.  Den planlagte kommunereformen vil åpenbart føre til at mange av dagens hovedbibliotek blir gjort om til filialer. Da blir det ennå viktigere å analysere data på avdelingsnivå.

Les mer…

Kategorier:.

Store forandringer 2. Hovedskjema.

2015-06-13 3 kommentarer

IMG_0183Det nettbaserte rapporteringsskjemaet bør følge prinsippene for god webdesign. Det oppnås lettest ved å be en erfaren webdesigner gå gjennom utkastet. En del av spørsmålene dreier seg om forhold der forandringer er sjeldne (adresse, kontaktperson, areal, etc.). Her bør fjorårets svar vises, men med mulighet for endring.

Noen av spørsmålene er bare relevante for en mindre del av bibliotekene. Disse bør bare presenteres for de bibliotekene de faktisk angår:

  • har ditt bibliotek mobile enheter? (gjelder færre enn tjue kommuner)
  • har ditt bibliotek fått nye lokaler i 2015?
  • har ditt bibliotek flere avdelinger? (gjelder litt over 150 kommuner i 2013)

Dette innebærer at alle spørsmål om filialene tas ut av hovedskjemaet og plasseres i tilleggskjemaet (som også kan dekke mobile enheter og tilleggsspørsmål om kombinasjonsbibliotek). Les mer…

Kategorier:.

Store forandringer 1. Nye krav.

2015-06-12 3 kommentarer

bibliotekplakat2Det siste året har en gruppe oppnevnt av Nasjonalbiblioteket arbeidet med forslag til en forbedret statistikk for norske folkebibliotek. Gruppa har bedt om kommentarer til sitt forslag, som ble presentert på denne bloggen 2. juni.

Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (Samstat) setter stor pris på at Nasjonalbiblioteket har tatt initiativ til å forbedre dagens system for å innhente, analysere og formidle folkebibliotekenes statistikk.  Denne teksten bygger på en samtale mellom Tord Høivik (Samstats fagkonsulent) og Jannicke (leder av Samstat) tidlig i juni. Den er åpen for revisjon innen innsendingsfristen 19. juni.  Vi tar gjerne mot innspill i kommentarfeltet eller på annen måte. Les mer…

Kategorier:.
Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 933 andre følgere