Indikatorsett

Informasjonen om indikatorsett blir nå holdt oppdatert i e-boka Statistikk i praksis.

[April 2010] De senere årene har ulike instanser dels foreslått – og dels prøvd ut – en rekke ulike sett av indikatorer for folkebibliotek. Her har jeg laget en oversikt tilpasset Norge 2010:

Norge

ABM-utvikling

Plinius

Statistisk sentralbyrå

 • Indikatorer publisert for hver enkelt kommune i KOSTRA
  • Til og med 2005 (se  Vedlegg)
  • Fra og med 2006 (se Vedlegg)

Tyskland

IFLA

 • Foreslått i IFLA/UNESCOs retningslinjer for folkebibliotek (se Vedlegg)
 • Global library indicators. Foreslått av IFLAs statistikkseksjon i 2007.
 • Indikatorsamlingen i Poll, Roswitha & Peter te Boekhorst. Measuring quality. Performance measurement in libraries. Saur, 2007. (= IFLA Publications 127)

Ressurser

Se også

VEDLEGG

Indikatorer i kommunetabellen i ABM-statistikken – 9

I den publiserte ABM-statistikken for 2008 beskrives hvert enkelt folkebibliotek med disse indikatorene

Produksjon

 • Besøk pr. innbygger
 • Utlån pr. innbygger
 • Utlån av (barne)bøker pr. barn
 • Utlån av (voksen)bøker pr. voksen

Ressursbruk

 • Driftsutgifter pr. innbygger
 • Lønn- og medieutgifter pr. innbygger
 • Medieutgifter pr. innbygger
 • Tilvekst pr. 1000 innbyggere
 • Årsverk pr. 1000 innbyggere

Indikatorer i KOSTRA-systemet fram til 2005 – 14

Driftsutgifter

 1. Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)
 2. Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (i kroner)

Utlån

 1. Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger
 2. Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt
 3. Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år
 4. Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over
 5. Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger

Samlinger

 1. Bokbestand, antall bøker i folkebibliotek per innbygger
 2. Bokbestand, barnebøker i folkebibliotek per innbygger 0-13 år
 3. Bokbestand, voksenbøker pr. innbygger 14 år og over

«Produktivitet»

 1. Omløpshastighet bøker i folkebibliotek
 2. Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek
 3. Årsverk, antall bokutlån per årsverk i folkebibliotek
 4. Årsverk, antall biblioteksutlån per årsverk i folkebibliotek

Se diskusjon i Høivik, Tord (2006).  Statistikk og styring i norske folkebibliotek: KOSTRA-systemets rolle i kommunal planlegging. Dansk Biblioteksforskning: Tidsskrift for informations- og kulturformidling, årg. 2, nr. 3, s. 41-51

Indikatorer i KOSTRA-systemet fra 2006 av  – 13

Produksjon

 1. Besøk i folkebibliotek per innbygger  Enhet : Personer
 2. Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger  Enhet : Media
 3. Bokutlån fra folkebibliotek per innbygger i alt  Enhet : Bøker
 4. Barnelitteratur, antall bokutlån barnelitteratur per innbygger 0-13 år  Enhet : Bøker
 5. Voksenlitteratur, bokutlån voksenlitteratur per innbygger 14 år og over  Enhet : Bøker
 6. Utlån, andre media i alt fra folkebibliotek per innbygger  Enhet : Media

Ressursbruk

 1. Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i prosent)  Enhet : Prosent
 2. Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger  Enhet : Kroner
 3. Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger  Enhet : Media
 4. Medie- og lønnsutgifter i folkebibliotek per innbygger  Enhet : Kroner
 5. Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek  Enhet : Personer

Produktivitet

 1. Omløpshastighet barnebøker i folkebibliotek  Enhet : Bøker
 2. Omløpshastighet skjønnlitteratur for voksne i folkebibliotek  Enhet : Bøker

Se diskusjon i P 135/07. Slå tallene i bordet! Kunsten å argumentere med kommunene om KOSTRA.

Foreslått i IFLA/UNESCOs retningslinjer for folkebibliotek – 16 ++

Brukarindikatorar

 • lån per innbyggjar
 • samla bibliotekbesøk per innbyggjar
 • talet på registrerte lånarar i prosent av innbyggjartalet
 • utlån per bok/medium, det vil seie omløpsfart
 • referansespørsmål per innbyggjar
 • lån per opningstime
 • kor mykje tilgang publikum har til elektroniske tenester og ikkjetrykt materiale

Ressursindikatorar

 • total samling per innbyggjar
 • kor mange terminalar/pc-ar det er per innbyggjar
 • kor mange pc-ar med Internett-tilgang for publikum (OPAC) det er per innbyggjar

Menneskelege ressursindikatorar

 • kor mange fulltidsstillingar (årsverk) det er i forhold til folketalet
 • kor mange fullt utdanna det er i forhold til folketalet
 • kor mange heile stillingar det er til bruk i bibliotekarbeidet

Kostnadsindikatorar

 • kva bibliotekdrifta kostar, inkludert tenester og drift
 • lønnskostnader i forhold til funksjonar, til dømes utlånte bøker, program
 • total kostnad per innbyggjar, per medlem, per besøkjande, per utlånsstad osv.

Kvalitative indikatorar

 • brukarundersøkingar
 • kor stor del av svara som uttrykkjer at brukaren er tilfreds

Samanliknande indikatorar

 • statistiske samanlikningstal i forhold til andre relevante bibliotektenester som ein kan samanlikne seg med, internasjonalt, nasjonalt og lokalt

Se IFLA / UNESCOs retningslinjer for utvikling av folkebibliotek.  Norsk utg. 2002, s. 94-95

***

Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek . FORSLAG TIL INDIKATORER – Utkast 11 10.08. 2009

A. RESSURSER/TILGANG/INFRASTRUKTUR/UTVIKLING

 1. Åpningstimer med bibliotekfaglig kompetanse
 2. Antall brukere per årsverk
 3. Antall vitenskapelig ansatte per årsverk
 4. Antall studenter per årsverk
 5. Antall brukere per arbeidsplass
 6. Antall utlån til primærmålgruppen i forhold til antall fysiske dokumenter i biblioteksamlingen
 7. Andelen av totalt utlån som kommer fra egen samling
 8. Andelen av totalt antall nedlastede og innlånte artikler som kommer fra eget bibliotek
 9. Andelen av rapporterte vitenskapelige publikasjoner deponert i institusjonens åpne arkiv (Open Access)
 10. Andelen av bibliotekansattes tid brukt på elektronisk publisering
 11. Andelen av bibliotekansattes tid brukt på organisert undervisning
 12. Andelen av bibliotekansattes tid brukt på egen kompetanseutvikling

B. BRUK

 1. Brukertilfredshet
 2. Bruk av bibliotekets digitale samlinger: nedlastede artikler
 3. Bruk av bibliotekets digitale samlinger: søk i elektroniske informasjonskilder
 4. Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede artikler
 5. Utlån til eksterne bibliotekbrukere
 6. Antall fysiske besøk per person i primærmålgruppen
 7. Antall veiledningsspørsmål per årsverk
 8. Bruk av arbeidsplasser
 9. Bruk av bibliotekets samlinger i skriftlige oppgaver

C. ØKONOMI

 1. Andelen av institusjonens utgifter brukt på lønn og innkjøp/tilgang i biblioteket
 2. Utgifter til innkjøp/tilgang per person i primærmålgruppen
 3. Lønnsutgifter per bibliotekbesøk
 4. Utgifter per utlån/nedlastede dokument
 5. Andelen av bibliotekets utgifter brukt på innkjøp/tilgang
 6. Andelen av utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske ressurser
 7. Utgifter til innkjøp/tilgang per ansatt i vitenskapelig stilling
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2010-10-12, kl. 12:17
 2. 2010-10-25, kl. 22:52
 3. 2011-02-08, kl. 22:38

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: