BIBU-variable

Bibliotekindeks Buskerud (BIBU) bygger foreløpig på omtrent ett hundre variable, fordelt på disse områdene:

Kategorier

 1. Geografi
 2. Demografi [rapporteres ikke til NB]
 3. Fysisk trafikk
 4. Åpningstid og betjening
 5. Bibliotekrommet
 6. Lånere
 7. Utlån og fornyelser
 8. Referanse og veiledning
 9. Trafikk på nettet
 10. Samlingsutvikling
 11. Bestand
 12. Nedlastinger
 13. Søk og visninger
 14. Tiltak: orienteringer, arrangementer, utstillinger
 15. Personale
 16. Økonomi
 17. Samarbeid
 18. Mobil og oppsøkende virksomhet
 19. Diverse

De kursiverte kategoriene er tomme.

Variable

Kursiverte variable inngår ikke i bibliotekstatistikken, men må hentes separat fra Statistisk sentralbyrå. Variable i fete typer kombinerer to eller flere av variablene som blir rapport inn. Variable i grått benyttes bare som beregningsgrunnlag for variable i fete typer.

Det effektive antallet (uten «de grå») ligger på 57 variable.

Geografi (3)

 1. Kommunenr.
 2. Navn
 3. Antall faste bibliotek-enheter

Demografi (7)

 1. Befolkning
 2. Befolkning 0-14
 3. Befolkning 15+
 4. Befolkning 0-12
 5. Befolkning 13-18
 6. Befolkning 19-40
 7. Befolkning 41+

Fysisk trafikk (1)

 1. Besøk

Åpningstid og betjening (3)

 1. Åpningstimer hoved-biblioteket = (4 + 5) * 6
 2. Åpningstimer filial = (9 + 10) * 11
 3. Vakttimer per uke
 4. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer før 1700
 5. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer etter 1700
 6. Åpningstider, hoved-biblioteket, uker per år
 7. Åpningstider, hoved-biblioteket, lørdagsåpent
 8. Åpningstider, hoved-biblioteket, søndagsåpent
 9. Åpningstider, avdelingene, timer før 1700
 10. Åpningstider, avdelingene, timer etter 1700
 11. Åpningstider, avdelingene, uker per år

Variablene 1 og 2 kan bare brukes for bibliotek med høyst en filial. Variabel 3 kan bare brukes for bibliotek uten filialer.

Bibliotekrommet (3)

 1. Areal
 2. Leseplasser ved hoved-biblioteket
 3. Leseplasser ved avdelingene

Variabel 1 kan bare brukes for bibliotek uten filialer. Variabel 3 kan bare brukes for bibliotek med høyst en filial.

Lånere (7)

 1. Aktive lånere totalt = 2 + 3
 2. Aktive lånere egen kommune = 8 + 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 19
 3. Aktive lånere andre kommuner = 9 + 11 + 13 + 15 + 17
 4. Aktive lånere, 0-12 år = 8 + 9
 5. Aktive lånere, 13-18 år = 10 + 11
 6. Aktive lånere, 19-40 år = 12 + 13
 7. Aktive lånere, 41 år og eldre = 14 + 15
 8. Aktive lånere, 0-12 år, egen kommune
 9. Aktive lånere, 0-12 år, annen kommune
 10. Aktive lånere, 13-18 år, egen kommune
 11. Aktive lånere, 13-18 år, annen kommune
 12. Aktive lånere, 19-40 år, egen kommune
 13. Aktive lånere, 19-40 år, annen kommune
 14. Aktive lånere, 41 år og eldre, egen kommune
 15. Aktive lånere, 41 år og eldre, annen kommune
 16. Aktive lånere, uten aldersangivelse, egen kommune
 17. Aktive lånere, uten aldersangivelse, annen kommune
 18. Aktive lånere, institusjoner
 19. Antall hjemme-boende lånere

Utlån og fornyelser (10)

 1. Førstegangslån, fagbøker for voksne
 2. Fornyelser, fagbøker for voksne
 3. Førstegangslån, skjønnlitteratur for voksne
 4. Fornyelser, skjønnlitteratur for voksne
 5. Førstegangslån, bøker for barn = 11 + 13
 6. Fornyelser, bøker for barn = 12 + 14
 7. Førstegangslån, bøker = 1 + 3 + 5
 8. Fornyelser, bøker = 2 + 4 + 6
 9. Førstegangslån, andre medier = 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27
 10. Fornyelser, andre medier = 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28
 11. Førstegangslån, fagbøker for barn
 12. Fornyelser, fagbøker for barn
 13. Førstegangslån, skjønnlitteratur for barn
 14. Fornyelser, skjønnlitteratur for barn
 15. Førstegangslån, lydbøker for barn
 16. Fornyelser, lydbøker for barn
 17. Førstegangslån, lydbøker for voksne
 18. Fornyelser, lydbøker for voksne
 19. Førstegangslån, musikk-innspillinger for barn
 20. Fornyelser, musikk-innspillinger for barn
 21. Førstegangslån, musikk-innspillinger for voksne
 22.  Fornyelser, musikk-innspillinger for voksne
 23. Førstegangslån, film for barn
 24. Fornyelser, film for barn
 25. Førstegangslån, film for voksne
 26. Fornyelser, film for voksne
 27. Førstegangslån, annet
 28. Fornyelser, annet

Referanse og veiledning (1)

 1. Info- og referansespørsmål

Trafikk på nettet (3)

 1. Antall virtuelle besøk
 2. Antall sidevisninger
 3. Antall unike brukere

Samlingsutvikling (4)

 1. Innkjøps-ordningene, prosentandel av tilvekst
 2. Tilvekst, fagbøker voksne
 3. Tilvekst, skjønnlitteratur for voksne
 4. Tilvekst, bøker for barn = 5 + 6
 5. Tilvekst, fagbøker for barn
 6. Tilvekst, skjønnlitteratur for barn

 Bestand (3)

 1. Bestand, fagbøker voksne
 2. Bestand, skjønnlitteratur for voksne
 3. Bestand bøker for barn = 4 + 5
 4. Bestand, fagbøker for barn
 5. Bestand, skjønnlitteratur for barn

Nedlastinger (0)

..

Søk og visninger (0)

Tiltak (5)

 1. Bruker-orienteringer, totalt timer
 2. Bruker-orienteringer, frammøtte
 3. Arrangementer totalt
 4. Arrangementer, frammøtte
 5. Utstillinger totalt

Personale (4)

 1. Fagutdannet biblioteksjef
 2. Fagutdannede bibliotekarer, antall
 3. Fagutdannede bibliotekarer, årsverk
 4. Årsverk = 3 + 5 + 6
 5. Annet kontor-/fagpersonale, årsverk
 6. Andre, årsverk

   Økonomi (2)

 1. Regnskap, lønn og sosiale utgifter
 2. Sum medieutgifter = 3 + 4
 3. Regnskap, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 4. Regnskap, kjøp av andre medier
 5. Regnskap, datatjenster
 6. Regnsakp, husutgifter

Samarbeid (1)

 1. Sum kombinasjonsbibliotek = 2 + 3 + 4
 2. Kombinasjons-bibliotek med grunnskole [antall]
 3. Kombinasjons-bibliotek med videregående skole [antall]
 4. «Kombinasjons-bibliotek med annen skole/institusjon» [antall]

Mobil og oppsøkende virksomhet (0)

Diverse (0)

VEDLEGG A

Alle NB/variable fordelt p[ kategorier

Bibliotekvariable: Kategorier

 1. Geografi (3)
 2. Fysisk trafikk (1)
 3. Åpningstid og betjening (11)
 4. Bygninger (6)
 5. Lånere (12)
 6. Utlån og fornyelser (20)
 7. Referanseog veiledning (2)
 8. Trafikk på nettet (3)
 9. Bestand (22)
 10. Samlingsutvikling (23)
 11. Nedlastinger (9)
 12. Søk og visninger (8)
 13. Tiltak: orienteringer, arrangementer, utstillinger (8)
 14. Personale (7)
 15. Økonomi (16)
 16. Samarbeid (11)
 17. Mobil og oppsøkende virksomhet (6)
 18. Diverse (6)
 19. SUM = 174 variable

Bibliotekvariable

Geografi

 1. Kommunenr.
 2. Navn
 3. Antall faste bibliotek-enheter

Fysisk trafikk

 1. Besøk

Åpningstid og betjening

 1. Vakttimer per uke
 2. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer før 1700
 3. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer etter 1700
 4. Åpningstider, hoved-biblioteket, uker per år
 5. Åpningstider, hoved-biblioteket, lørdagsåpent
 6. Åpningstider, hoved-biblioteket, søndagsåpent
 7. Åpningstider, avdelingene, timer før 1700
 8. Åpningstider, avdelingene, timer etter 1700
 9. Åpningstider, avdelingene, uker per år
 10. Åpningstider, avdelingene, lørdagsåpne avd.
 11. Åpningstider, avdelingene, søndagsåpne avd.

Bygninger

 1. Areal
 2. Leseplasser ved hoved-biblioteket
 3. Leseplasser ved avdelingene
 4. Nedlagte avdelinger
 5. Nye lokaler i m2
 6. Oppgraderte lokaler i m2

Lånere

 1. Aktive lånere, 0-12 år, egen kommune
 2. Aktive lånere, 0-12 år, annen kommune
 3. Aktive lånere, 13-18 år, egen kommune
 4. Aktive lånere, 13-18 år, annen kommune
 5. Aktive lånere, 19-40 år, egen kommune
 6. Aktive lånere, 19-40 år, annen kommune
 7. Aktive lånere, 41 år og eldre, egen kommune
 8. Aktive lånere, 41 år og eldre, annen kommune
 9. Aktive lånere, uten aldersangivelse, egen kommune
 10. Aktive lånere, uten aldersangivelse, annen kommune
 11. Aktive lånere, institusjoner
 12. Antall hjemme-boende lånere

Utlån og fornyelser

 1. Førstegangslån, fagbøker for barn
 2. Fornyelser, fagbøker for barn
 3. Førstegangslån, skjønnlitteratur for barn
 4. Fornyelser, skjønnlitteratur for barn
 5. Førstegangslån, fagbøker for voksne
 6. Fornyelser, fagbøker for voksne
 7. Førstegangslån, skjønnlitteratur for voksne
 8. Fornyelser, skjønnlitteratur for voksne
 9. Førstegangslån, lydbøker for barn
 10. Fornyelser, lydbøker for barn
 11. Førstegangslån, lydbøker for voksne
 12. Fornyelser, lydbøker for voksne
 13. Førstegangslån, musikk-innspillinger for barn
 14. Fornyelser, musikk-innspillinger for barn
 15. Førstegangslån, musikk-innspillinger for voksne
 16.  Fornyelser, musikk-innspillinger for voksne
 17. Førstegangslån, film for barn
 18. Fornyelser, film for barn
 19. Førstegangslån, film for voksne
 20. Fornyelser, film for voksne
 21. Førstegangslån, annet
 22. Fornyelser, annet
 23. «Bøker/dokumenter sendt»
 24. «Bøker/dokumenter mottatt»

Referanse og veiledning

 1. Info- og referansespørsmål
 2. Veiledning Internett, antall avdelinger

Trafikk på nettet

 1. Antall virtuelle besøk
 2. Antall sidevisninger
 3. Antall unike brukere

Bestand

 1. Bestand, fagbøker for barn
 2. Bestand, skjønnlitteratur for barn
 3. Bestand, fagbøker voksne
 4. Bestand, skjønnlitteratur for voksne
 5. Bestand, lydbøker for barn
 6. Bestand, lydbøker for voksne
 7. «Bestand, abonnement (tidsskrift/aviser)»
 8. Bestand, musikk-innspillinger for barn
 9. Bestand, musikk-innspillinger for voksne
 10. Bestand, film for barn
 11. Bestand, film for voksne
 12. Bestand, annet
 13. Bestand, digitale tekstbøker for barn
 14. Bestand, digitale tekstbøker for voksne
 15. Bestand, digitale lydbøker for barn
 16. Bestand, digitale lydbøker for voksne
 17. Bestand, abonnement tidsskrifter og aviser – fulltekst
 18. Bestand, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 19. Bestand, andre digitale audiovisuelle dokumenter
 20. Bestand, referanse-databaser
 21. Bestand, fulltekst-databaser
 22. Bestand, andre databaser

Samlingsutvikling

 1. Innkjøps-ordningene, prosentandel av tilvekst
 2. Tilvekst, fagbøker for barn
 3. Tilvekst, skjønnlitteratur for barn
 4. Tilvekst, fagbøker voksne
 5. Tilvekst, skjønnlitteratur for voksne
 6. Tilvekst, lydbøker for barn
 7. Tilvekst, lydbøker for voksne
 8. «Tilvekst, abonnement (tidsskrift/aviser)»
 9. Tilvekst, musikk-innspillinger for barn
 10. Tilvekst, musikk-innspillinger for voksne
 11. Tilvekst, film for barn
 12. Tilvekst, film for voksne
 13. Tilvekst, annet
 14. Tilvekst, digitale tekstbøker for barn
 15. Tilvekst, digitale tekstbøker for voksne
 16. Tilvekst, digitale lydbøker for barn
 17. Tilvekst, digitale lydbøker for voksne
 18. Tilvekst, abonnement tidsskrifter og aviser – fulltekst
 19. Tilvekst, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 20. Tilvekst, andre digitale audiovisuelle dokumenter
 21. Tilvekst, referanse-databaser
 22. Tilvekst, fulltekst-databaser
 23. Tilvekst, andre databaser

Nedlastinger

 1. Nedlastede digitale tekstbøker for barn
 2. Nedlastede digitale tekstbøker for voksne
 3. Nedlastede digitale lydbøker for barn
 4. Nedlastede digitale lydbøker for voksne
 5. Nedlastede digitale tidsskrifter og aviser
 6. Nedlastede digitale tekstbaserte dokumenter
 7. Nedlastede digitale audiovisuelle dokumenter
 8. Nedlastede dokumenter, fulltekstdatabaser
 9. Nedlastede dokumenter, andre databaser

Søk og visninger

 1. Søk, egen bibliotek-katalog
 2. Søk, referanse-databaser
 3. Søk, fulltekst-databaser
 4. Søk, andre databaser
 5. Viste poster, egen bibliotek-katalog
 6. Viste poster, referanse-databaser
 7. Viste poster, fulltekst-databaser
 8. Viste poster, andre databaser

Tiltak

 1. Bruker-orienteringer, totalt timer
 2. Bruker-orienteringer, timer for barn
 3. Bruker-orienteringer, frammøtte
 4. Arrangementer totalt
 5. Arrangementer for barn
 6. Arrangementer, frammøtte
 7. Utstillinger totalt
 8. Utstillinger for barn

Personale

 1. Fagutdannet biblioteksjef
 2. Fagutdannede bibliotekarer, antall
 3. Fagutdannede bibliotekarer, årsverk
 4. Annet kontor-/fagpersonale, antall
 5. Annet kontor-/fagpersonale, årsverk
 6. Andre, antall
 7. Andre, årsverk

Økonomi

 1. Regnskap, lønn og sosiale utgifter
 2. Regnskap, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 3. Regnskap, kjøp av andre medier
 4. Regnskap, datatjenester
 5. Regnskap, husutgifter
 6. Regnskap, andre utgifter
 7. Regnskap, sykelønns-refusjon og fødselspenger
 8. Budsjett, lønn og sosiale utgifter
 9. Budsjett, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 10. Budsjett, kjøp av andre medier
 11. Budsjett, datatjenester
 12. Budsjett, husutgifter
 13.  Budsjett, andre utgifter
 14.  Budsjett, Sykelønns-refusjon og fødselspenger
 15. Byggekostnader i 1000 kr
 16. Utgifter til oppgraderingen i 1000 kr

Samarbeid

 1. Kombinasjons-bibliotek med grunnskole
 2. Kombinasjons-bibliotek med videregående skole
 3. «Kombinasjons-bibliotek med annen skole/institusjon»
 4. Samarbeid med grunnskole
 5. Samarbeid med videregående skole
 6. Samarbeid med andre skoler
 7. Samarbeid med fjernstudenter
 8. Samarbeid med arkiv
 9. Samarbeid med museer
 10. Samarbeid om servicetorg
 11. Samarbeid med andre

Mobil og oppsøkende virksomhet

 1. Antall mobile enheter
 2. Antall stoppesteder for mobile enheter
 3. Antall besøk hos hjemme-boende lånere
 4. Antall institusjoner som betjenes
 5. Antall besøk ved institusjoner
 6. Depot-samlinger ved institusjoner

Diverse

 1. Følger hjemme-sidene WAI-standarden
 2. Ant. enheter reg. i elektronisk katalog
 3. Katalog på Internett
 4. Arkivmateriale
 5. Har biblioteket arbeidet med prosjekt?
 6. Støtte til prosjektarbeid
 7. Kontaktperson e-post

VEDLEGG B

Rekkefølge ved innrapportering

 1. Kommunenr.
 2. Navn
 3. Kontaktperson e-post
 4. Bestand, fagbøker for barn
 5. Bestand, skjønnlitteratur for barn
 6. Bestand, fagbøker voksne
 7. Bestand, skjønnlitteratur for voksne
 8. Tilvekst, fagbøker for barn
 9. Tilvekst, skjønnlitteratur for barn
 10. Tilvekst, fagbøker voksne
 11. Tilvekst, skjønnlitteratur for voksne
 12. Bestand, lydbøker for barn
 13. Bestand, lydbøker for voksne
 14. «Bestand, abonnement (tidsskrift/aviser)»
 15. Bestand, musikk-innspillinger for barn
 16. Bestand, musikk-innspillinger for voksne
 17. Bestand, film for barn
 18. Bestand, film for voksne
 19. Bestand, annet
 20. Tilvekst, lydbøker for barn
 21. Tilvekst, lydbøker for voksne
 22. «Tilvekst, abonnement (tidsskrift/aviser)»
 23. Tilvekst, musikk-innspillinger for barn
 24. Tilvekst, musikk-innspillinger for voksne
 25. Tilvekst, film for barn
 26. Tilvekst, film for voksne
 27. Tilvekst, annet
 28. Bestand, digitale tekstbøker for barn
 29. Bestand, digitale tekstbøker for voksne
 30. Bestand, digitale lydbøker for barn
 31. Bestand, digitale lydbøker for voksne
 32. Bestand, abonnement tidsskrifter og aviser – fulltekst
 33. Bestand, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 34. Bestand, andre digitale audiovisuelle dokumenter
 35. Tilvekst, digitale tekstbøker for barn
 36. Tilvekst, digitale tekstbøker for voksne
 37. Tilvekst, digitale lydbøker for barn
 38. Tilvekst, digitale lydbøker for voksne
 39. Tilvekst, abonnement tidsskrifter og aviser – fulltekst
 40. Tilvekst, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 41. Tilvekst, andre digitale audiovisuelle dokumenter
 42. Bestand, referanse-databaser
 43. Bestand, fulltekst-databaser
 44. Bestand, andre databaser
 45. Tilvekst, referanse-databaser
 46. Tilvekst, fulltekst-databaser
 47. Tilvekst, andre databaser
 48. Innkjøps-ordningene, prosentandel av tilvekst
 49. Arkivmateriale
 50. Førstegangslån, fagbøker for barn
 51. Fornyelser, fagbøker for barn
 52. Førstegangslån, skjønnlitteratur for barn
 53. Fornyelser, skjønnlitteratur for barn
 54. Førstegangslån, fagbøker for voksne
 55. Fornyelser, fagbøker for voksne
 56. Førstegangslån, skjønnlitteratur for voksne
 57. Fornyelser, skjønnlitteratur for voksne
 58. Førstegangslån, lydbøker for barn
 59. Fornyelser, lydbøker for barn
 60. Førstegangslån, lydbøker for voksne
 61. Fornyelser, lydbøker for voksne
 62. Førstegangslån, musikk-innspillinger for barn
 63. Fornyelser, musikk-innspillinger for barn
 64. Førstegangslån, musikk-innspillinger for voksne
 65.  Fornyelser, musikk-innspillinger for voksne
 66. Førstegangslån, film for barn
 67. Fornyelser, film for barn
 68. Førstegangslån, film for voksne
 69. Fornyelser, film for voksne
 70. Førstegangslån, annet
 71. Fornyelser, annet
 72. Nedlastede digitale tekstbøker for barn
 73. Nedlastede digitale tekstbøker for voksne
 74. Nedlastede digitale lydbøker for barn
 75. Nedlastede digitale lydbøker for voksne
 76. Nedlastede digitale tidsskrifter og aviser
 77. Nedlastede digitale tekstbaserte dokumenter
 78. Nedlastede digitale audiovisuelle dokumenter
 79. Søk, egen bibliotek-katalog
 80. Søk, referanse-databaser
 81. Søk, fulltekst-databaser
 82. Søk, andre databaser
 83. Viste poster, egen bibliotek-katalog
 84. Viste poster, referanse-databaser
 85. Viste poster, fulltekst-databaser
 86. Viste poster, andre databaser
 87. Nedlastede dokumenter, fulltekstdatabaser
 88. Nedlastede dokumenter, andre databaser
 89. Aktive lånere, 0-12 år, egen kommune
 90. Aktive lånere, 0-12 år, annen kommune
 91. Aktive lånere, 13-18 år, egen kommune
 92. Aktive lånere, 13-18 år, annen kommune
 93. Aktive lånere, 19-40 år, egen kommune
 94. Aktive lånere, 19-40 år, annen kommune
 95. Aktive lånere, 41 år og eldre, egen kommune
 96. Aktive lånere, 41 år og eldre, annen kommune
 97. Aktive lånere, uten aldersangivelse, egen kommune
 98.  Aktive lånere, uten aldersangivelse, annen kommune
 99.  Aktive lånere, institusjoner
 100. «Bøker/dokumenter sendt»
 101. «Bøker/dokumenter mottatt»
 102. Besøk
 103. Info- og referansespørsmål
 104. Antall virtuelle besøk
 105. Antall sidevisninger
 106. Antall unike brukere
 107. Følger hjemme-sidene WAI-standarden
 108. Bruker-orienteringer, totalt timer
 109. Bruker-orienteringer, timer for barn
 110. Bruker-orienteringer, frammøtte
 111. Veiledning Internett, antall avdelinger
 112. Arrangementer totalt
 113. Arrangementer for barn
 114. Arrangementer, frammøtte
 115. Utstillinger totalt
 116. Utstillinger for barn
 117. Fagutdannet biblioteksjef
 118. Fagutdannede bibliotekarer, antall
 119. Fagutdannede bibliotekarer, årsverk
 120. Annet kontor-/fagpersonale, antall
 121. Annet kontor-/fagpersonale, årsverk
 122. Andre, antall
 123. Andre, årsverk
 124. Vakttimer per uke
 125. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer før 1700
 126. Åpningstider, hoved-biblioteket, timer etter 1700
 127. Åpningstider, hoved-biblioteket, uker per år
 128. Åpningstider, hoved-biblioteket, lørdagsåpent
 129. Åpningstider, hoved-biblioteket, søndagsåpent
 130.  Åpningstider, avdelingene, timer før 1700
 131. Åpningstider, avdelingene, timer etter 1700
 132. Åpningstider, avdelingene, uker per år
 133. Åpningstider, avdelingene, lørdagsåpne avd.
 134. Åpningstider, avdelingene, søndagsåpne avd.
 135. Antall hjemme-boende lånere
 136. Antall besøk hos hjemme-boende lånere
 137. Antall institusjoner som betjenes
 138. Antall besøk ved institusjoner
 139. Depot-samlinger ved institusjoner
 140. Ant. enheter reg. i elektronisk katalog
 141. Katalog på Internett
 142. Har biblioteket arbeidet med prosjekt?
 143. Støtte til prosjektarbeid
 144. Regnskap, lønn og sosiale utgifter
 145. Regnskap, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 146. Regnskap, kjøp av andre medier
 147. Regnskap, datatjenester
 148. Regnskap, husutgifter
 149. Regnskap, andre utgifter
 150. Regnskap, sykelønns-refusjon og fødselspenger
 151. Budsjett, lønn og sosiale utgifter
 152. Budsjett, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 153. Budsjett, kjøp av andre medier
 154. Budsjett, datatjenester
 155. Budsjett, husutgifter
 156.  Budsjett, andre utgifter
 157.  Budsjett, Sykelønns-refusjon og fødselspenger
 158. Areal
 159. Antall faste bibliotek-enheter
 160. Kombinasjons-bibliotek med grunnskole
 161. Kombinasjons-bibliotek med videregående skole
 162. «Kombinasjons-bibliotek med annen skole/institusjon»
 163. Leseplasser ved hoved-biblioteket
 164. Leseplasser ved avdelingene
 165. Nedlagte avdelinger
 166. Nye lokaler i m2
 167. Byggekostnader i 1000 kr
 168. Oppgraderte lokaler i m2
 169. Utgifter til oppgraderingen i 1000 kr
 170. Antall mobile enheter
 171. Antall stoppesteder for mobile enheter
 172. Samarbeid med grunnskole
 173. Samarbeid med videregående skole
 174. Samarbeid med andre skoler
 175. Samarbeid med fjernstudenter
 176. Samarbeid med arkiv
 177. Samarbeid med museer
 178. Samarbeid om servicetorg
 179. Samarbeid med andre
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: