Arkiv

Archive for the ‘fylker’ Category

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.

ST 61/11: Utlånsprofiler i Østfold

Utlånsprofilen viser hvordan utlånet i et bibliotek er fordelt på ulike kategorier.

Her finner du utlånsprofilene ved Østfoldbibliotekene 2010, basert på fire kategorier:

  • fagbøker for voksne
  • skjønnlitteratur for voksne
  • barnebøker
  • andre medier

Sortert etter utlån av fagbøker

Les mer…

Kategorier:fylker, Indikatorer

ST 39/11: Statistisk ubalanse

2011-06-13 1 kommentar

Den norske bibliotekstatistikken danner et stort og avansert system.

Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane samarbeider om bokbåten EPOS.

Men systemet halter. Det er en dyp ubalanse mellom innhentingen av informasjon, på den ene siden, og den faktisk bruken av informasjonen, på den andre. La oss ta en titt:

Les mer…