FOB. Variable 2009

Listen gjengir headingene i den publiserte bibliotekstatistikken for Buskerud 2009. Noen få andre opplysninger – som kommunens og biblioteksjefens navn – skal også rapporteres.

Disse kategorisettet har en viss administrativ karakter. Jeg har forsøkt å sortere variablene i et mer faglig perspektiv i listen NB-variable.

LÅNERNE

 1. Aktive lånere, 0-12 år, egen kommune
 2. Aktive lånere, 0-12 år, annen kommune
 3. Aktive lånere, 13-18 år, egen kommune
 4. Aktive lånere, 13-18 år, annen kommune
 5. Aktive lånere, 19-40 år, egen kommune
 6. Aktive lånere, annen kommune
 7. Aktive lånere, 41 år og eldre, egen kommune
 8. Aktive lånere, 41 år og eldre, annen kommune
 9. Aktive lånere, uten aldersangivelse, egen kommune
 10. Aktive lånere, uten aldersangivelse, annen kommune
 11. Aktive lånere, institusjoner

BESØK

 1. Besøk

REFERANSE

 1. Info- og referansespørsmål

NETTBRUK

 1. Antall virtuelle besøk
 2. Antall sidevisninger
 3. Antall unike brukere

ANSATTE

 1. Fagutdannet biblioteksjef
 2. Fagutdannede bibliotekarer, antall
 3. Fagutdannede bibliotekarer, årsverk
 4. Annet kontor-/fagpersonale, antall
 5. Annet kontor-/fagpersonale, årsverk
 6. Andre, antall
 7. Andre, årsverk

LOKALENE

 1. Areal
 2. Antall faste bibliotekenheter
 3. Leseplasser ved hovedbiblioteket
 4. Leseplasser ved avdelingene
 5. Nedlagte avdelinger
 6. Nye lokaler i m2
 7. Byggekostnader i 1000 kr
 8. Oppgraderte lokaler i m2
 9. Utgifter til oppgraderingen i 1000 kr

ÅPNINGSTIDER

 1. Vakttimer per uke
 2. Åpningstider, hovedbiblioteket, timer før 1700
 3. Åpningstider, hovedbiblioteket, timer etter 1700
 4. Åpningstider, hovedbiblioteket, uker per år
 5. Åpningstider, hovedbiblioteket, lørdagsåpent
 6. Åpningstider, hovedbiblioteket, søndagsåpent
 7. Åpningstider, avdelingene, timer før 1700
 8. Åpningstider, avdelingene, timer etter 1700
 9. Åpningstider, avdelingene, uker per år
 10. Åpningstider, avdelingene, lørdagsåpne avd.
 11. Åpningstider, avdelingene, søndagsåpne avd.

UTLÅN

 1. Førstegangslån, fagbøker for barn
 2. Fornyelser, fagbøker for barn
 3. Førstegangslån, skjønnlitteratur for barn
 4. Fornyelser, skjønnlitteratur for barn
 5. Førstegangslån, fagbøker for voksne
 6. Fornyelser, fagbøker for voksne
 7. Førstegangslån, skjønnlitteratur for voksne
 8. Fornyelser, skjønnlitteratur for voksne
 9. Førstegangslån, lydbøker for barn
 10. Fornyelser, lydbøker for barn
 11. Førstegangslån, lydbøker for voksne
 12. Fornyelser, lydbøker for voksne
 13. Førstegangslån, musikkinnspillinger for barn
 14. Fornyelser, musikkinnspillinger for barn
 15. Førstegangslån, musikkinnspillinger for voksne
 16. Fornyelser, musikkinnspillinger for voksne
 17. Førstegangslån, film for barn
 18. Fornyelser, film for barn
 19. Førstegangslån, film for voksne
 20. Fornyelser, film for voksne
 21. Førstegangslån, annet
 22. Fornyelser,annet
 23. Nedlastede digitale tekstbøker for barn
 24. Nedlastede digitale tekstbøker for voksne
 25. Nedlastede digitale lydbøker for barn
 26. Nedlastede digitale lydbøker for voksne
 27. Nedlastede digitale tidsskrifter og aviser
 28. Nedlastede digitale tekstbaserte dokumenter
 29. Nedlastede digitale audiovisuelle dokumenter
 30. Nedlastede dokumenter, fulltekstdatabaser
 31. Nedlastede dokumenter, andre databaser

TILTAK

 1. Brukerorienteringer, totalt timer
 2. Brukerorienteringer, timer for barn
 3. Brukerorienteringer, frammøtte
 4. Veiledning Internett, antall avdelinger
 5. Arrangementer totalt
 6. Arrangementer for barn
 7. Arrangementer, frammøtte
 8. Utstillinger totalt
 9. Utstillinger for barn

SØKING

 1. Søk, egen bibliotekkatalog
 2. Søk, referansedatabaser
 3. Søk, fulltekstdatabaser
 4. Søk, andre databaser
 5. Viste poster, egen bibliotekkatalog
 6. Viste poster, referansedatabaser
 7. Viste poster, fulltekstdatabaser
 8. Viste poster, andre databaser

SAMLINGENE

 1. Bestand, fagbøker for barn
 2. Bestand, skjønnlitteratur for barn
 3. Bestand, fagbøker voksne
 4. Bestand, skjønnlitteratur for voksne
 5. Tilvekst, fagbøker for barn
 6. Tilvekst, skjønnlitteratur for barn
 7. Tilvekst, fagbøker voksne
 8. Tilvekst, skjønnlitteratur for voksne
 9. Bestand, lydbøker for barn
 10. Bestand, lydbøker for voksne
 11. Bestand, abonnement (tidsskrift/aviser)
 12. Bestand, musikkinnspillinger for barn
 13. Bestand, musikkinnspillinger for voksne
 14. Bestand, film for barn
 15. Bestand, film for voksne
 16. Bestand, annet
 17. Tilvekst, lydbøker for barn
 18. Tilvekst, lydbøker for voksne
 19. Tilvekst, abonnement (tidsskrift/aviser)
 20. Tilvekst, musikkinnspillinger for barn
 21. Tilvekst, musikkinnspillinger for voksne
 22. Tilvekst, film for barn
 23. Tilvekst, film for voksne
 24. Tilvekst, annet
 25. Bestand, digitale tekstbøker for barn
 26. Bestand, digitale tekstbøker for voksne
 27. Bestand, digitale lydbøker for barn
 28. Bestand, digitale lydbøker for voksne
 29. Bestand, abonnement tidsskrifter og
 30. Bestand, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 31. Bestand, andre digitale audiovisuelle
 32. Tilvekst, digitale tekstbøker for barn
 33. Tilvekst, digitale tekstbøker for voksne
 34. Tilvekst, digitale lydbøker for barn
 35. Tilvekst, digitale lydbøker for voksne
 36. Tilvekst, abonnement tidsskrifter og
 37. Tilvekst, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 38. Tilvekst, andre digitale audiovisuelle
 39. Bestand, referansedatabaser
 40. Bestand, fulltekstdatabaser
 41. Bestand, andre databaser
 42. Tilvekst, referansedatabaser
 43. Tilvekst, fulltekstdatabaser
 44. Tilvekst, andre databaser
 45. Innkjøpsordningene, prosentandel av tilvekst
 46. Arkivmateriale

SAMARBEID

 1. Samarbeid med grunnskole
 2. Samarbeid med videregående skole
 3. Samarbeid med andre skoler
 4. Samarbeid med fjernstudenter
 5. Samarbeid med arkiv
 6. Samarbeid med museer
 7. Samarbeid om servicetorg
 8. Samarbeid med andre

KOMBINASJONSBIBLIOTEK

 1. Kombinasjons-bibliotek med grunnskole
 2. Kombinasjons-bibliotek med videregående skole
 3. Kombinasjons-bibliotek med annen skole/institusjon

OPPSØKENDE OG MOBIL VIRKSOMHET

 1. Antall hjemmeboende lånere
 2. Antall besøk hos hjemmeboende lånere
 3. Antall institusjoner som betjenes
 4. Antall besøk ved institusjoner
 5. Depotsamlinger ved institusjoner
 6. Antall mobile enheter
 7. Antall stoppesteder for mobile enheter

ØKONOMI

 1. Regnskap, lønn og sosiale utgifter
 2. Regnskap, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 3. Regnskap, kjøp av andre medier
 4. Regnskap, datatjenester
 5. Regnskap, husutgifter
 6. Regnskap, andre utgifter
 7. Regnskap, sykelønnsrefusjon og fødselspenger
 8. Budsjett, lønn og sosiale utgifter
 9. Budsjett, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 10. Budsjett, kjøp av andre medier
 11. Budsjett, datatjenester
 12. Budsjett, husutgifter
 13. Budsjett, andre utgifter
 14. Budsjett, Sykelønnsrefusjon og fødselspenger

PROSJEKTER

 1. Har biblioteket arbeidet med prosjekt?
 2. Støtte til prosjektarbeid

ANDRE

 1. Bøker/dokumenter sendt
 2. Bøker/dokumenter mottatt
 3. Ant. enheter reg. i elektronisk katalog
 4. Katalog på Internett
 5. Følger hjemmesidene WAI-standarden

VEDLEGG

Opprinnelig rekkefølge

 1. Bestand, fagbøker for barn
 2. Bestand, skjønnlitteratur for barn
 3. Bestand, fagbøker voksne
 4. Bestand, skjønnlitteratur for voksne
 5. Tilvekst, fagbøker for barn
 6. Tilvekst, skjønnlitteratur for barn
 7. Tilvekst, fagbøker voksne
 8. Tilvekst, skjønnlitteratur for voksne
 9. Bestand, lydbøker for barn
 10. Bestand, lydbøker for voksne
 11. Bestand, abonnement (tidsskrift/aviser)
 12. Bestand, musikkinnspillinger for barn
 13. Bestand, musikkinnspillinger for voksne
 14. Bestand, film for barn
 15. Bestand, film for voksne
 16. Bestand, annet
 17. Tilvekst, lydbøker for barn
 18. Tilvekst, lydbøker for voksne
 19. Tilvekst, abonnement (tidsskrift/aviser)
 20. Tilvekst, musikkinnspillinger for barn
 21. Tilvekst, musikkinnspillinger for voksne
 22. Tilvekst, film for barn
 23. Tilvekst, film for voksne
 24. Tilvekst, annet
 25. Bestand, digitale tekstbøker for barn
 26. Bestand, digitale tekstbøker for voksne
 27. Bestand, digitale lydbøker for barn
 28. Bestand, digitale lydbøker for voksne
 29. Bestand, abonnement tidsskrifter og
 30. Bestand, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 31. Bestand, andre digitale audiovisuelle
 32. Tilvekst, digitale tekstbøker for barn
 33. Tilvekst, digitale tekstbøker for voksne
 34. Tilvekst, digitale lydbøker for barn
 35. Tilvekst, digitale lydbøker for voksne
 36. Tilvekst, abonnement tidsskrifter og
 37. Tilvekst, andre digitale tekstbaserte dokumenter
 38. Tilvekst, andre digitale audiovisuelle
 39. Bestand, referansedatabaser
 40. Bestand, fulltekstdatabaser
 41. Bestand, andre databaser
 42. Tilvekst, referansedatabaser
 43. Tilvekst, fulltekstdatabaser
 44. Tilvekst, andre databaser
 45. Innkjøpsordningene, prosentandel av tilvekst
 46. Arkivmateriale
 47. Førstegangslån, fagbøker for barn
 48. Fornyelser, fagbøker for barn
 49. Førstegangslån, skjønnlitteratur for barn
 50. Fornyelser, skjønnlitteratur for barn
 51. Førstegangslån, fagbøker for voksne
 52. Fornyelser, fagbøker for voksne
 53. Førstegangslån, skjønnlitteratur for voksne
 54. Fornyelser, skjønnlitteratur for voksne
 55. Førstegangslån, lydbøker for barn
 56. Fornyelser, lydbøker for barn
 57. Førstegangslån, lydbøker for voksne
 58. Fornyelser, lydbøker for voksne
 59. Førstegangslån, musikkinnspillinger for barn
 60. Fornyelser, musikkinnspillinger for barn
 61. Førstegangslån, musikkinnspillinger for voksne
 62. Fornyelser, musikkinnspillinger for voksne
 63. Førstegangslån, film for barn
 64. Fornyelser, film for barn
 65. Førstegangslån, film for voksne
 66. Fornyelser, film for voksne
 67. Førstegangslån, annet
 68. Fornyelser,annet
 69. Nedlastede digitale tekstbøker for barn
 70. Nedlastede digitale tekstbøker for voksne
 71. Nedlastede digitale lydbøker for barn
 72. Nedlastede digitale lydbøker for voksne
 73. Nedlastede digitale tidsskrifter og aviser
 74. Nedlastede digitale tekstbaserte dokumenter
 75. Nedlastede digitale audiovisuelle dokumenter
 76. Søk, egen bibliotekkatalog
 77. Søk, referansedatabaser
 78. Søk, fulltekstdatabaser
 79. Søk, andre databaser
 80. Viste poster, egen bibliotekkatalog
 81. Viste poster, referansedatabaser
 82. Viste poster, fulltekstdatabaser
 83. Viste poster, andre databaser
 84. Nedlastede dokumenter, fulltekstdatabaser
 85. Nedlastede dokumenter, andre databaser
 86. Aktive lånere, 0-12 år, egen kommune
 87. Aktive lånere, 0-12 år, annen kommune
 88. Aktive lånere, 13-18 år, egen kommune
 89. Aktive lånere, 13-18 år, annen kommune
 90. Aktive lånere, 19-40 år, egen kommune
 91. Aktive lånere, annen kommune
 92. Aktive lånere, 41 år og eldre, egen kommune
 93. Aktive lånere, 41 år og eldre, annen kommune
 94. Aktive lånere, uten aldersangivelse, egen kommune
 95. Aktive lånere, uten aldersangivelse, annen kommune
 96. Aktive lånere, institusjoner
 97. Bøker/dokumenter sendt
 98. Bøker/dokumenter mottatt
 99. Besøk
 100. Info- og referansespørsmål
 101. Antall virtuelle besøk
 102. Antall sidevisninger
 103. Antall unike brukere
 104. Følger hjemmesidene WAI-standarden
 105. Brukerorienteringer, totalt timer
 106. Brukerorienteringer, timer for barn
 107. Brukerorienteringer, frammøtte
 108. Veiledning Internett, antall avdelinger
 109. Arrangementer totalt
 110. Arrangementer for barn
 111. Arrangementer, frammøtte
 112. Utstillinger totalt
 113. Utstillinger for barn
 114. Fagutdannet biblioteksjef
 115. Fagutdannede bibliotekarer, antall
 116. Fagutdannede bibliotekarer, årsverk
 117. Annet kontor-/fagpersonale, antall
 118. Annet kontor-/fagpersonale, årsverk
 119. Andre, antall
 120. Andre, årsverk
 121. Vakttimer per uke
 122. Åpningstider, hovedbiblioteket, timer før 1700
 123. Åpningstider, hovedbiblioteket, timer etter 1700
 124. Åpningstider, hovedbiblioteket, uker per år
 125. Åpningstider, hovedbiblioteket, lørdagsåpent
 126. Åpningstider, hovedbiblioteket, søndagsåpent
 127. Åpningstider, avdelingene, timer før 1700
 128. Åpningstider, avdelingene, timer etter 1700
 129. Åpningstider, avdelingene, uker per år
 130. Åpningstider, avdelingene, lørdagsåpne avd.
 131. Åpningstider, avdelingene, søndagsåpne avd.
 132. Antall hjemmeboende lånere
 133. Antall besøk hos hjemmeboende lånere
 134. Antall institusjoner som betjenes
 135. Antall besøk ved institusjoner
 136. Depotsamlinger ved institusjoner
 137. Ant. enheter reg. i elektronisk katalog
 138. Katalog på Internett
 139. Har biblioteket arbeidet med prosjekt?
 140. Støtte til prosjektarbeid
 141. Regnskap, lønn og sosiale utgifter
 142. Regnskap, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 143. Regnskap, kjøp av andre medier
 144. Regnskap, datatjenester
 145. Regnskap, husutgifter
 146. Regnskap, andre utgifter
 147. Regnskap, sykelønnsrefusjon og fødselspenger
 148. Budsjett, lønn og sosiale utgifter
 149. Budsjett, kjøp av bøker, aviser, tidsskrifter
 150. Budsjett, kjøp av andre medier
 151. Budsjett, datatjenester
 152. Budsjett, husutgifter
 153. Budsjett, andre utgifter
 154. Budsjett,
 155. Sykelønnsrefusjon og fødselspenger
 156. Areal
 157. Antall faste bibliotekenheter
 158. Kombinasjons-bibliotek med grunnskole
 159. Kombinasjons-bibliotek med videregående skole
 160. Kombinasjons-bibliotek med annen skole/institusjon
 161. Leseplasser ved hovedbiblioteket
 162. Leseplasser ved avdelingene
 163. Nedlagte avdelinger
 164. Nye lokaler i m2
 165. Byggekostnader i 1000 kr
 166. Oppgraderte lokaler i m2
 167. Utgifter til oppgraderingen i 1000 kr
 168. Antall mobile enheter
 169. Antall stoppesteder for mobile enheter
 170. Samarbeid med grunnskole
 171. Samarbeid med videregående skole
 172. Samarbeid med andre skoler
 173. Samarbeid med fjernstudenter
 174. Samarbeid med arkiv
 175. Samarbeid med museer
 176. Samarbeid om servicetorg
 177. Samarbeid med andre
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere liker dette: