ST 14/14: Valg og bruk av indikatorer

Australia ligger langt framme når det gjelder bibliotekstatistikk. Det gjelder både folke- og fagbibliotek. Her ser jeg på folkebibliotekene.

Hver av de åtte delstatene har ansvaret for sitt eget bibliotekvesen og dermed også for statistikken. Den nasjonale statistikken er begrenset til  tall og indikatorer på nasjonalt nivå og på delstatsnivå. Den lokale statistikken publiseres regionalt.

Queensland

Bildet: Great Barrier Reef ligger i Queensland

Når den norske statistikken skal revideres, er det nyttig å se på hvor langt (og også hvor kort) andre avanserte  fagmiljøer har kommet.  Queensland har tatt på seg hovedansvaret for å koordinere det nasjonale statistikkarbeidet. Jeg har derfor tatt en titt på den regionale statistikken fra Queensland. De fullstendige tabellene  (regneark) fra 2005 til 2013 finner du her.  Materialet er omfattende (bra!), men slett ikke tilrettelagt for gjenbruk (uff!).

Les mer…

Kategorier: .

ST 13/14: Bibliotek og samfunn

Verden går framover.

Møter som legger til rette for diskusjon, i stedet for passiv lytting, sprer seg. Det gjelder også bibliotekstatistikerne.  På IFLA-møtet i Lyon har vi vårt  faglige hovedinnslag mandag 18. august.

Programmet starter med et innledningsforedrag – som kan leses nå. Det gir en solid og nyttig oversikt over aktuelle trender i statistikkmiljøet:

Lynforedrag

Deretter kommer seks lynforedrag (under ti minutter på hvert). Jeg skal snakke om community based library statisticsResten av tida, minst halvannen time, er satt av til en Verdenskafe (World Café) – det vil si gruppediskusjoner ved småbord.

Les mer…

Kategorier: .

ST 12/14: Effektiv bruk

2014-07-22 1 kommentar

I vår opprettet Nasjonalbiblioteket en arbeidsgruppe som skulle «gå gjennom dagens folkebibliotekstatistikk og fremme forslag til endringer.» På arbeidsgruppens andre møte 3. juni ble det bestemt at gruppen skal benytte Samstatbloggen  som hovedkanal for diskusjon og innhenting av synspunkter på ulike statistikkområder.

Mandatet legger vekt på tre områder:

 • statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
 • statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
 • statistikk for kombinasjonsbibliotek

I dette arbeidet kan gruppen «be om innspill/støtte fra relevante fagmiljøer ved behov».  Nasjonalbiblioteket sier også at det i flere år har kommet forslag til  «hvordan bibliotekstatistikken skal kunne forbedres bl.a. gjennom innspill fra Samstat».

Les mer…

Kategorier: .

ST 11/14: Omløp i Hordaland

Hordaland er som vanlig tidlig ute med fullstendige data fra folkebibliotekstatistikken.

Plinius benytter anledningen til å ta en titt på omløpstallene for bokutlån, ordnet etter kommune. Siden statistikken nå skiller mellom førstegangsutlån og fornyelser (klar forbedring), beregner jeg både netto og brutto omløpstall. De første er viktigst.

Voksenbøker

 

 • Mørk grønn linje: skjønnlitteratur (førstegangsutlån)
 • Lys grønn line: skjønnlitteratur (med fornyelser)
 • Blå stolpe: faglitteratur
 • Lys blå stolpe: faglitteratur (med fornyelser)

Større diagram (med alle kommunenavnene).

Les mer…

Kategorier: .

ST 10/14: Heftig til havs

2014-06-19 2 kommentarer

På Twitter har Svein T. Martinsen stilt spørsmålet: Hvorfor er det rimelig å kalle Utsira det heftigste biblioteket i Norge?

Jeg svarer med fire diagrammer fra Rogaland. De viser hvordan Utsira – den tykke, mørkegrønne linjen – ligger an med hensyn til besøk, utlån, budsjett og personale (innbyggere pr. årsverk)

 • i forhold til typiske verdier i Rogaland (medianen for alle kommunene – tynn svart linje)
 • i forhold til de nærmeste konkurrentene (som også er små kommuner – grønne linjer)
 • i forhold til de største kommunene (gule og blå linjer)

Du finner diagrammene i større format (lettere å lese) her.

Les mer…

Kategorier: .

ST 9/14: Feltkunnskap og bestillerkompetanse

2014-06-16 1 kommentar

I fjor gjennomførte fylkesbiblioteket i Rogaland en leseundersøkelse. Oppdraget ble gitt til konsulentfirmaet Epinion. Hovedresultatene er presentert her:

Jeg kommenterte tallene i går og fikk lyst til å si litt mer om bibliotekenes bruk av eksterne konsulenter.

Gjennom årene har ganske mange norsk bibliotek engasjert slike firmaer til å gjennomføre brukerundersøkelser. En god del rapporter er gjort tilgjengelig på nettet. Mitt inntrykk er at bibliotekenes faktiske nytte av disse undersøkelsene har vært relativt begrenset. Jeg tror dette har flere årsaker.

Les mer…

Kategorier: Fylkesdata

ST 8/14: Bokfylket Rogaland

I 2013 bestilte Rogaland fylkesbibliotek en leserundersøkelse fra Epinion Barometer AS.

Norges heftigste bibliotek ligger på Utsira

Tallene viste en sterk leseinteresse i fylket. Over førti prosent «leste i en bok i går». Dette ligger langt over landsgjennomsnittet. I følge SSBs mediebarometer 2012 var det omtrent en fjerdedel av befolkningen som hadde lest i en bok på en gjennomsnittsdag.

Kvinnene er ivrigst:

 • Rogaland, kvinner: 47% (SSB: 32%)
 • Rogaland, menn: 35% (19%)

Utlånstallene fra Rogaland gjennom mange år bekrefter at dette er et bokfylke. Men de nye tallene virker nesten mistenkelig høye. Kan vi stole på dem?

Les mer…

Kategorier: .
Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 933 andre følgere