ST 6/14: Hva gjør Samstat?

Inline image 1Samstat er et nettverk for brukerne av norske bibliotekstatistikk. Vi har som mål å styrke bibliotekenes evne til å utvikle og til å anvende alle former for statistisk informasjon i sin daglige virksomhet.

Diagrammet er tatt fra Bibliotekindeks Buskerud og viser omløpstall ved Lier bibliotek 2006-12. 

Den offentlige bibliotekstatistikken, som nå samles inn av Nasjonalbiblioteket, er vår viktigste kilde til kvantitativ kunnskap. Samstat ble stiftet i 2006 (se tidslinje). Siden da har vi fulgt, kommentert og i noen grad påvirket utviklingen av den offisielle statistikken.

Les mer…

Kategorier: .

ST 5/14: Trafikktelling på Bibliotekmøtet

Vil du vite mer om hvordan biblioteket ditt fungerer som et fysisk rom?

På dette seminaret (torsdag 27. mars kl. 1045-1215) forteller bibliotekarer fra fag- og folkebibliotek om hvordan de har brukt tverrgående trafikktellinger (TTT) for å finne ut hva brukerne faktisk gjør når de besøker biblioteket.

Les mer…

Kategorier: .

ST 4/14: Start med statistikk i Bergen

Kravet til dokumentert kunnskap vokser i kommunene. For å plassere biblioteket på politikernes dagsorden, må virksomheten presenteres både med ord og med tall.   Vi trenger statistikk for å bevise våre påstander og underbygge våre argumenter.

Torsdag 23. januar  invitert har Hordaland fylkesbibliotek til en dag med praktisk jobbing med bibliotekstatistikk. Kurset ble ledet av førsteamanuensis Tord Høivik (CV), som er statistiker og faglig konsulent for Samstat, det norske nettverket for bibliotekstatistikk.

 

Les mer…

Kategorier: .

ST 3/14: Ressurser til verksted 6. januar

2014-01-05 1 kommentar

Denne bloggposten samler noen ressurser som vi tror kan være nyttige for deltakerne på statistikkverkstedet for BØVA 6. januar.

De ti spørsmålene er hentet fra gårsdagens bloggpost.

Hvilke variable skal rapporteres til NB?

Hva er forskjellen på variable og indikatorer?

Det er ofte nyttig å skille mellom variable og indikatorer.

Statistiske variable er størrelser vi registrerer direkte, ved å telle, ved å måle eller ved å observere. Statistiske indikatorer er størrelser vi beregner på grunnlag av variablene. Utlån og befolkning er variable. Utlån pr. innbygger er en indikator.

Les mer…

Kategorier: .

ST 2/14: Statistikkens gud

2014-01-05 1 kommentar

Picture of The Scottish Borders covered with snow during January 2010 - Free Pictures - FreeFoto.comI bibliotekets verden er januar statistikkens måned.

Januar er oppkalt etter Janus, som var romernes gud for begynnelser og overganger. Janus hadde to ansikter. Det ene vendte bakover, mot fortiden. Det andre vendte framover.

Derfor passer Janus bra som statistikkens gud. Tallene er hentet fra året som gikk, men tallenes hensikt ligger foran oss. Skal statistikken ha noen verdi, må tallene tolkes og brukes til å utvikle biblioteket i årene som kommer.

Da må vi ta tak i statistikken: ikke som en plikt, men som et verktøy. Dagens statistikkverksted har dette som utgangspunkt. Janus er vår høye beskytter.

Norsk bibliotekstatistikk ligger på et høyt nivå. Det er bare en håndfull land – Finland, Danmark, Sverige, Nederland og New Zealand – som samler inn like detaljert statistikk. Tallene gjør det mulig  å foreta mange slags analyser. Men dette gjelder bare i prinsippet. I praksis blir det rike tilfanget av data nokså lite brukt.

Tid og kunnskap

Dette har to hovedårsaker: mangel på tid og mangel på kunnskap. Solide empiriske analyser krever tid og kompetanse.

Les mer…

Kategorier: .

ST 1/14: Tallfest i Drammen

2014-01-03 1 kommentar

Kvinne med bøker. Bilde til fri bruk fra KulturrådetFylkesbibliotekene i Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus arranger et statistikkverksted i Drammen mandag 6. januar. Jannicke Røgler og jeg selv er faglige veiledere.

Denne bloggposten bygger på en kort orientering til de femten deltakerne.

Godt nytt år til alle deltakere på verkstedet i Drammen 6. januar (og til andre interesserte). Dette blir altså et veiledet verksted – ikke et undervist kurs – noe som betyr at deltakerne

  • arbeider med sitt eget tallmateriale og sine egne problemstillinger
  • med lett adgang til faglig veiledning

i et arbeidsfellesskap der det overordnede målet er felles:

  • å utnytte statistikken for 2013 mest mulig effektivt
  • til intern planlegging og til kommunal argumentasjon

Les mer…

Kategorier: .

ST 16/13: Kvalitet og mangfold

De globale rangeringene av universiteter påvirker markedet.

Bilde: student ved HiOA (Fotograf: John Anthony Hughes)

Høy plassering gir et konkurransefortrinn i forhold til internasjonale studenter og søkere til faglige stillinger. Men mange læresteder er misfornøyde med måten de blir vurdert på. Metodikken  varierer fra instrument til instrument – og leverer alt for enkle svar.

Multirank er et EU-støttet prosjekt for å lage en annen type vurderingsmodell. Multirank utvikles av universitetene (og høyskolene) i fellesskap. Det nye systemet plasserer ikke institusjonene på en lineær skala. I stedet bygger det opp en database der interesserte kan konstruere sine egne indikatorer.

Høgskolen i Oslo og Akershus har valgt å bli med i dette samarbeidet. Det er et fornuftig valg. Mer enn 500 læresteder har meldt seg på. Les gjerne bloggposten til prorektor (FoU) Frode Eika Sandnes fra februar i år. Den gir et godt innblikk i de europeiske prosessene.

Les mer…

Kategorier: .
Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 913 andre følgere