Sandvika

Presentasjonen er delt i tre deler.

 • Del Alfa ser bare på belegget – altså antall personer som oppholder seg på biblioteket – gjennom dagen og uka.
 • Del Beta dokumenterer hvordan tidsbruken fordeler seg på soner og på aktiviteter – tatt hver for seg.
 • Del Gamma ser på samspillet mellom soner, aktiviteter og tidspunkter.

ALFA

Biblioteket

Biblioteket

 • 12 ansatte på 8,8 stillinger
 • 180 tusen besøk i 2007
 • 149 tusen utlån i 2007

Åpnings- og telletider

I mars 2008 ble åpningstida forlenget om morgenen, fra kl. 1000 til kl. 0900. I mai 2008 hadde Sandvika filial en åpningstid på 52 timer pr. uke.

 • mandag 09-19
 • tirsdag 09-19
 • onsdag 09-19
 • torsdag 09-19
 • fredag 09-16
 • lørdag 10-15
  • sum: 52 timer

Telledager

 • mandag 5. mai
 • fredag 9. mai
 • torsdag 15. mai
 • tirsdag 20.mai
 • onsdag 21. mai
 • lørdag 24. mai

Belegg gjennom uka. Oppholdstid

Gjennomsnittlig oppholdstid i telleperioden var 21 minutter.  Antall utlån pr. besøk lå på 0,69.

Observasjoner og besøk dag for dag

 • mandag: 247 observasjoner – 793 besøk. 19 minutter
 • tirsdag: 302 – 888. 20 minutter
 • onsdag: 308 – 814. 23 minutter
 • torsdag: 304 – 817. 22 minutter
 • fredag: 184 – 530. 21 minutter
 • lørdag: 165 – 436. 23 minutter
  • sum: 1510 – 4278.
  • 21 minutter

Utlån dag for dag

 • mandag: 443 utlån – 0,56 utlån pr. besøk
 • tirsdag: 685 – 0,77
 • onsdag: 597 – 0,73
 • torsdag: 402 – 0,49
 • fredag: 363 – 0,68
 • lørdag: 463 – 1,06
  • sum: 2953
  • 0,69 utlån pr. besøk

Belegget gjennom dagen er ikke dokumentert i den skriftlige rapporten

BETA

Soneinndeling

 • Inngang/skrankeområde – A
 • Ungdomskroken – B
 • Barneavdelingen – C
 • Musikk/800/digitale medier – D
 • Informasjonsområdet – E
 • Grupperom – F
 • Skjønnlitteratur – G
 • Lesesal – H
 • Faglitteratur – I
 • Tidsskrifter/utstilling – J
 • Publikums-PC/aviskrok – K

Fordeling på sonene

Observasjoner
(fallende frekvens)

 • 22 prosent av tida ble brukt i området med publikums-PC-er og aviskrok
 • 21 prosent i området med faglitteratur
 • 15 prosent i området med tidsskrifter og utstilling
 • 10 prosent i barneavdelingen
 • 8 prosent i lesesalen
 • 8 prosent i inngangs- og skrankeområdet
 • 6 prosent i området med skjønnlitteratur
 • 4 prosent i grupperommene
 • 3 prosent i ungdomskroken
 • 2 prosent i informasjonsområdet
 • 1 prosent i området for musikk, 800-gruppen og digitale medier
  • sum: 100 prosent (1510 observasjoner)

Aktivitetsliste

Standardlisten med femten kategorier ble brukt.

Aktivitetsmønster

Observasj0ner
(fallende frekvens)

 • 31 prosent – 464 – satt alene og leste eller skrev
 • 14 prosent – 217 – satt alene med bibliotekkets PC
 • 9 prosent – 130 – satt i grupper uten medier
 • 7 prosent – 107 – satt alene med egen PC
 • 7 prosent – 107 – sto eller gikk alene
 • 7 prosent – 103 – kikket eller browset alene
 • 5 prosent – 78 – satt i gruppe med egen PC
 • 4 prosent – 66 – hadde kontakt med personalet
 • 4 prosent – 63 – sto eller gikk i gruppe
 • 3 prosent – 45 – satt alene uten medier
 • 2 prosent – 40 –  satt i gruppe med medier
 • 2 prosent – 33 – satt i gruppe med bibliotek-PC
 • 2 prosent – 23 – ventet i kø
 • 1 prosent – 20 – andre aktiviteter
 • 1 prosent – 14 – kikket eller browset i gruppe
  • sum: 1510 observasjoner

Oppsummering

Hvor digitalt er biblioteket?

 • Brukte data: 29 prosent av tida
 • Brukte andre medier: 33 prosent
 • Gikk omkring: 19 prosent
 • Satt uten å bruke medier, hadde kontakt med personalet, ventet i kø, andre aktiviteter: 19 prosent
 • Sum: 100 prosent

Hvor sosialt er biblioteket?

 • Befant seg i gruppe: 24 prosent av tida
 • Befant seg alene:  69 prosent av tida
 • Hadde kontakt med personalet, ventet i kø, andre aktiviteter:  7 prosent
 • Sum: 100 prosent

Hvor selvbetjent er biblioteket?

 • Hadde ikke kontakt med personalet:  96 prosent av tida
 • Hadde kontakt med personalet:  4 prosent
 • Sum: 100 prosent

Hvor tradisjonelt er biblioteket?

 • Er alene uten data eller har kontakt med personalet:  52 prosent av tida
 • Gruppe eller data:  45 prosent
 • Er i kø eller andre aktiviteter: 3 prosent
 • Sum: 100 prosent

GAMMA

AKTIVITET I UTVALGTE SONER

Publikums-PC/aviskrok
331 observasjoner

Sonen domineres av individuelle aktiviteter (93%) og PC-bruk (67%).

Data

 • 200  sitter alene med en bibliotek-PC
 • 63 – sitter alene og leser eller skriver
 • 22 – sitter i gruppe med en bibliotek-PC
 • 21 – står eller går alene
 • delsum: 306

Barneavdelingen
– 152 observasjoner

Barneavdelingen er en utpreget sosial sone – med lav PC-bruk. Over halvparten av tida brukes til å stå eller gå omkring.

Hvor sosial  er barneavdelingen?

 • Befinner seg i gruppe: 64 prosent av tida
 • Befinner seg alene:  35 prosent av tida
 • Har kontakt med personalet, venter i kø, andre aktiviteter:  1 prosent
 • sum: 100 prosent

Gruppeaktivitetene fordelte seg slik:

 • 41 står eller går i gruppe
 • 25 sitter i gruppe uten medier
 • 18 sitter i gruppe med medier
 • 8 kikker eller browser i gruppe
 • 6 sitter i gruppe med bibliotek-PC

Hvor digital er barneavdelingen?

 • Bruker data: 9 prosent av tida
 • Bruker andre medier: 17 prosent
 • Går omkring: 54 prosent
 • Sitter uten å bruke medier, har kontakt med personalet, venter i kø, andre aktiviteter: 20 prosent
 • Sum: 100 prosent

Observasjoner

 • 41 – står eller går i gruppe
 • 25 – sitter i gruppe uten medier
 • 22 – kikker eller browser alene
 • 18 – sitter i gruppe med medier
 • 11 – står eller går alene
 • 8 – sitter alene med bibliotek-PC
 • 8 – kikker eller browser i gruppe
 • 8 –  sitter alene og leser eller skriver
 • 6 – sitter i gruppe  med bibliotek-PC
 • 3 – sitter alene uten medier
 • 2 – har kontakt med personalet
 • sum: 152

Tidsskrifter/utstilling
229 observasjoner

Sonen er preget av individuelle aktiviteter (79%). Databruken (30%) tilsvarer biblioteket som helhet (29%).

Observasjoner

 • 90 – ALLS
 • 49 – ALEP
 • 20 – GREP
 • 19 – SGAL
 • 18 – SIGR
 • 16 – KBAL
 • 10 – GRMD
 • 6 – SIAL
 • 1 – ALBP
 • sum: 229

Lesesal
125 obs

Lesesalen er den mest spesialiserte sonen i biblioteket. Nittisju prosent av de observerte satt alene. Nitti prosent leste eller skrev, mens sju prosent «stirret ut i lufta».

Observasjoner

 • 113 – ALLS
 • 8 – SIAL
 • 2 – GRMD
 • 1 – ALEP
 • 1 – SGAL
 • sum: 125

Sonene for voksenlitteratur

Hvor sosial  er sonen for skjønnlitteratur ?

 • Befinner seg i gruppe: 32 prosent av tida
 • Befinner seg alene:  67 prosent av tida
 • Har kontakt med personalet:  1 prosent
 • sum: 100 prosent

Hvor sosial  er sonen for faglitteratur ?

 • Befinner seg i gruppe: 31 prosent av tida
 • Befinner seg alene:  68 prosent av tida
 • Har kontakt med personalet:  1 prosent
 • sum: 100 prosent

Hvor digital er sonen for skjønnlitteratur ?

 • Bruker egen PC: 18 prosent av tida
 • Bruker andre medier: 38 prosent
 • Går omkring: 25 prosent
 • Sitter uten å bruke medier eller har kontakt med personalet: 19 prosent
 • Sum: 100 prosent

Hvor digital er sonen for faglitteratur ?

 • Bruker data: 27 prosent av tida
 • Bruker andre medier: 42 prosent
 • Går omkring: 11 prosent
 • Sitter uten å bruke medier, har kontakt med personalet: 19 prosent
 • Sum: 100 prosent

Skjønnlitteratur – 93 obs
(fallende frekvens)

 • 29 – ALLS
 • 14 – KBAL
 • 14 – SIGR
 • 11 – ALEP
 • 6 – GRMD
 • 6 – GREP
 • 5 – SGAL
 • 3 – SIAL
 • 2 – KBGR
 • 2 – SGGR
 • 1 – PERS
 • sum: 93 obs

Faglitteratur – 318 obs
(fallende frekvens)

 • 131 – ALLS
 • 52 – GREP
 • 42 – SIGR
 • 34 – ALEP
 • 29 – KBAL
 • 15 – SIAL
 • 7 – SGAL
 • 4 – PERS
 • 4 – GRMD
 • sum: 318

Kvinner og menn på biblioteket

Besøket på biblioteket var nokså jevnt fordelt mellom kvinner og menn, med 54 og 46 prosent henholdsvis. Men aktivitetsmønsteret var forskjellig. Kvinnene var i særlig grad tilbøyelige til

 • å ha med egen datamaskin
 • å kikke/browse i hyllene
 • å ha kontakt med personalet

Mennene på biblioteket tenderte til

 • å benytte bibliotekets datamaskiner
 • å gå omkring i grupper

Kjønnene var  omtrent like tilbøyelige til

 • å sitte alene og lese eller skrive
 • å sitte alene uten medier
 • å gå omkring alene

Datagrunnlag
(fallende andel kvinner)

Aktiviteter der kvinner lå over gjennomsnittet (54%)

 • kikker eller browser i gruppe  – 80% kvinner
 • har kontakt med personalet – 71%
 • sitter i gruppe uten medier – 69%
 • venter i kø – 67%
 • sitter i gruppe med medier – 66%
 • sitter i gruppe med egen PC – 63%
 • kikker eller browser alene – 61%
 • sitter alene med egen PC – 60%
 • sitter alene og leser eller skriver – 55%
 • sitter alene uten medier – 55%

Aktiviteter der menn lå over gjennomsnittet (46%)

 • andre aktiviteter  – 80 % menn
 • sitter i gruppe  med bibliotek-PC – 67 %
 • sitter alene med bibliotek-PC – 64 %
 • står eller går i gruppe – 58 %
 • står eller går alene – 47%
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..

%d bloggere like this: