Hjem > Folkebibliotek, Nasjonalbiblioteket, NB > Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Program/arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre

Her telles tiltak der biblioteket helt eller delvis står som arrangør og ansvarlig. Arrangementene kan finne sted i eller utenfor bibliotekets lokaler, i regi av biblioteket alene, eller i samarbeid med andre. Biblioteket må bestemme, lage eller betale for innholdet i arrangementet, hvis det skal telles som eget arrangement. Aktiviteter i bibliotekets lokaler der biblioteket bare er tilrettelegger, telles ikke her, men under «Program/arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet». Tiltakene skal være avtalt på forhånd eller forhåndsannonsert. Hvis et tiltak inneholder elementer fra flere av kategoriene, telles det der det har hovedtyngden. Oppgi antall arrangement, antall av disse som er beregnet på barn/ungdom og antall frammøtte. Arrangement i fullfinansierte statlige bibliotek som f.eks. fengselsbibliotek tas ikke med.

 

Samtale- og debattprogram omfatter arrangement der formålet er meningsutveksling om et tema. For eksempel paneldebatter, eller arrangement der hensikten er en meningsutveksling mellom en eller flere innledere og publikum.

 

Kulturprogram omfatter blant annet litteraturformidling, barneforestillinger, forfatterarrangement, foredrag, lesesirkler, konserter, scenekunst og arrangement knyttet til dataspill.

 

Opplæring/kurs/verksted omfatter ulike læringsarrangementer og kurs. Leksehjelp, slektsforskningskurs, skrivekurs, språkkurs, språkkafé, organiserte verkstedsaktiviteter og lignende registreres her. Generelle kurs i bruk av informasjonsteknologi, for eksempel veiledning i internettbruk, telles også her.

 

Bibliotekopplæring omfatter opplæring og orienteringer knyttet til bruk av biblioteket og bibliotekets ressurser. Veiledning i bruk av bibliotekets katalog og lignende tas med. Generelle kurs i bruk av informasjonsteknologi som Internett og liknende føres ikke her, men under Opplæring/kurs/verksted. Opplæring/veiledning som en del av ordinær kundebehandling telles ikke.

 

Klassebesøk er besøk i klasser på skolen og skoleklassers besøk i biblioteket, og vil kunne omfatte praktisk informasjon om bruk av biblioteket, litteraturformidling, kildekritikk og informasjonssøking. Forfatterbesøk til klasser telles også her. Det skal være laget et program for besøket.

 

Arrangement for barnehager er besøk i barnehager og barnehagers besøk i biblioteket. Alle fremmøtte telles, også om de ikke tilhører gruppen arrangementet er laget for. Det skal være laget et program for besøket.

 

Program/åpne arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet

Arrangement i bibliotekets lokaler som ikke er en del av bibliotekets egne arrangement. Biblioteket kan i ulik grad være tilrettelegger gjennom å stille utstyr til rådighet og bistå med klargjøring av lokaler og bruk av utstyr. Eksterne arrangement fordeles på samtale- og debattprogram, kulturprogram og opplæring/kurs/verksted. Oppgi antall arrangement, antall av disse som er beregnet på barn/ungdom, og antall frammøtte.

 

Utstillinger

Her telles utstillinger der biblioteket helt eller delvis står som arrangør og ansvarlig. Temautstillinger telles. Dekorasjoner og enkeltplakater telles ikke som utstilling. En utstilling må ha et omfang ut over enkle presentasjoner av bibliotekets medier. Utstillinger i fullfinansierte statlige bibliotek som f.eks. fengselsbibliotek tas ikke med.

 

Reklamer
  1. Ingen kommentarer så langt.
  1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: