Hjem > . > Prosjekt for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester

Prosjekt for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester

droids3951143570_20b4eccd3fFylkene i Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud, Oppland og Deichmanske bibliotek har gått sammen i et felles prosjekt for å se nærmere på løsninger for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester. Prosjektet har frist til 1. mai 2015 med å komme med sine anbefalinger.

Arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken og Nasjonalbiblioteket vil bistå prosjektgruppen i arbeidet. Oppstartsmøte vil bli holdt i løpet av desember eventuelt i begynnelsen av januar.

Under er prosjektsøknaden som skisserer de viktigste målene for prosjektet:

MÅL FOR PROSJEKTET

Målet for prosjektet er å komme fram til forslag til en løsning som kan tas i bruk av alle folke- og fagbibliotek for å måle og rapportere bruk av bibliotekenes digitale tjenester. Løsningen skal brukes til å fremskaffe sammenliknbare data til den årlige nasjonale bibliotekstatistikken. Det er en fordel om den også legger til rette for at bibliotekene får enkel tilgang til mer detaljerte data som de kan bruke i forbindelse med evaluering og utvikling av egne nettsider og eventuelle andre digitale kommunikasjonskanaler og tjenester.

PROSJEKTORGANISERING

Fylkene i Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud og Deichmanske bibliotek vil i ulik grad bidra til å presentere løsninger for de hovedpunktene som er nærmere beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Oppland vil også bidra i arbeidet. Opplands rolle vil bli nærmere avklart.

Prosjektet er avhengig av en tett dialog og oppfølging fra NBs arbeidsgruppe for bibliotekstatistikk og statistikkmiljøet i NB. Prosjektsøkerne anbefaler at NB tar det overordnede prosjektlederansvaret.

Prosjektdeltakerne må kunne gjøre data fortløpende tilgjengelig. Dette kan gjennomføres ved å presentere data i regneark delt med resten av prosjektdeltagerne og arbeidsgruppen.

PROSJEKTBESKRIVELSE

Følgende punkter skal beskrives og anbefales løsninger på:

Søkerne ser for seg at det enkelte fylket bidrar med data og kunnskap på disse hovedpunktene. Prosjektdeltakerne vil også anbefale løsninger for den enkelte tjeneste og hovedpunkt ut i fra hva som faktisk er mulig å måle.

 • Hvilke digitale tjenester og kommunikasjonskanaler det er viktig å måle bruken av.

Om dette punktet:

Bibliotekets egne nettsider er vesentlig, men behovet for å måle bruken av sosiale medier vil også bli vurdert. Følgende nettjenester vil være aktuelle å måle:

 • Nettsider
 • Bloggverktøy
 • Utlån av e-bøker
 • Video, Vimeo og YouTube
 • Bilder, Flickr, Picasa m. fl.
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram etc.
 • Slideshare
 • Andre

Ansvar og bidrag:

Buskerud fylkesbibliotek bidrar med målinger for nettsider gjennom tjenesten Webløft, en WordPressløsning for bibliotekenes nettsider. Buskerud vil også presentere data for e-bøker, video, bilder og Slideshare.

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek bidrar med måling for nettsider, e-bøker og Facebook

 • Hva det er mulig å registrere

Om dette punktet:

Her er det behov for å se på avgrensninger og ikke minst hvilke data som vil være nyttig for det enkelte bibliotek og få kunnskap om. Hver enkelt nettjeneste produserer mye data, men ikke alt vil være relevant for bibliotekene. Det kan også være behov for å differensiere etter bibliotektype og størrelse.

Ansvar og bidrag:

Arbeidsgruppen må bidra med å vurdere hvilke typer data det er relevant å måle.

Buskerud vil dele data generert fra Google Analytics, Piwik og de andre nettjenestene Buskerud måler.

Sør-Trøndelag  ønsker å bidra på hvilke trafikkdata som er relevante fra Facebook, løsning for utlån av e-bøker og nettsider. Vi mener også det er viktig at man skaffer erfaringer på data fra de ulike løsningene for utlån av e-bøker.  Siden disse samhandler med flere biblioteksystem er det ikke mulig å hente ut alle aktuelle data i dag.

 • Hvordan fremskaffe gode og sammenliknbare data til den nasjonale bibliotekstatistikken

Om dette punktet:

Under dette punktet vil det være viktig med begrepsavklaringer. Avklaringer som f. eks hva er f. eks et besøk og hvorvidt besøk er definert likt i de ulike nettjenestene.

Et annet punkt det er nyttig å se nærmere på er hvordan vi kan analysere trafikkmønster og “point of entry”. Det ville også vært nyttig å se på om organsiering av innhold påvirker besøktall og besøkstid.

Ansvar og bidrag:

De deltagende fylkene vil trenge hjelp fra NB med å finne fram til relevante standarder og få gode anbefalinger. Prosjektet vil ha behov for å undersøke om det finnes noe land som har en god løsning for dette allerede? Vi vet at Danmark skal få en ny løsning for måling av digitale nettjenester. Det vil være nyttig med en kunnskapsutveksling med danskene.

 • Potensialet for å hente ut og presentere mer detaljerte data til bruk i bibliotekenes egen evaluering og utvikling

Om dette punktet:

Potensialet for å hente ut data fra eksisterende systemer som Google Analytics og Piwik er stort. Det er en utfordring å sikre at det finnes tilstrekkelig kompetanse i det enkelte fylke/kommune. Ulike typer kurs/verksteder både fysisk og på nett må vurderes for å sikre tilstrekkelig kompetanse i fagmiljøet.

Ansvar og bidrag:

Samtlige prosjektdeltagere har et ansvar for å foreslå gode løsninger med Nasjonalbiblioteket som øverste ansvarlige.

 • Hvordan en løsning for innhenting av statistikk kan implementeres

Om dette punktet:

Basert på de funn som framkommer av målingene vil NB og arbeidsgruppen i fellesskap se på ulike løsninger for implementering. Her vil det være særlig aktuelt å vurdere løsninger som benyttes i andre land.

 • Hvilke systemer som er vurdert

Ansvar og bidrag:

Buskerud fylkesbibliotek kan bidra med å vurdere Google Analytics og Piwik.

FREMDRIFTSPLAN:

Aktivitet Frist
Begrepsavklaringer på sentrale områder, f. eks hva er et besøk  01.12.2014
Innhenting av erfaringer fra bibliotek i Norge  01.02.2015
Starte innhenting av måledata i et delt område på internett, google docs, google sites?  01.01 – 01.04.2015
Møter med NB og arbeidsgruppen  omkring oppstart og i slutten av mars 2015
Studietur/kunnskapsinnhenting fra andre land.  En eventuell studietur må skje tidlig i prosjektfasen.  januar 2015.
Rapport ferdigstilles 30.april 2015
Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: