Hjem > Nasjonalbiblioteket, NB, skolebibliotek > Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.
a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av
folkebiblioteket i eget skjema.

Dette alternativet ligger nær opp til dagens løsning.

Fordeler:

 • Krever ingen vesentlige endringer.
 • Gir tall for kommunens samlede virksomhet på h.h.v. skole- og folkebibliotekområdet.

Ulemper:

 • To skjemaer er ekstra arbeidskrevende.
 • Det er vanskelig å skille mellom skolebibliotek- og folkebibliotekvirksomhet.
  • Begrepsmessig – f.eks.: Når er en bruker h.h.v. skole- eller folkebibliotekbruker?
  • Praktisk – f.eks.: Hvordan skille mellom h.h.v. skole- og folkebibliotekbesøk og -utlån?
 • Innebærer liten grad av koordinering av rapporteringen, og kan føre til dobbeltrapportering.
 • Resultatet av løsningen kan bli at både skole- og folkebibliotekstatistikkene blir misvisende.
 • Kombinasjonsbibliotek blir mindre synlige som bibliotektype.

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

Modellen tar utgangspunkt i at det innhentes et utvalg av data på avdelingsnivå, gjennom tilleggssider i folkebibliotekets rapporteringsskjema. Det er ønskelig at fordelingen av bibliotekvirksomheten på h.h.v. skole- og folkebibliotek i noen grad baseres på beregning framfor rapportering.

Fordeler:

 • Ett skjema, utfyllingen blir enklere for den som skal rapportere.
 • Stor grad av koordinering av rapporteringen.
 • Gir tall for kommunens samlede virksomhet på h.h.v. skole- og folkebibliotekområdet.
 • Forutsetter innsamling av data på avdelingsnivå, noe som vil gjøre det mulig å skille ut virksomheten ved kombinasjonsbibliotekene.
 • Innsamling av data på avdelingsnivå vil kunne gi nyttig informasjon ut over behovet knyttet til kombinasjonsbibliotek. Det vil f.eks. kunne gi mulighet til å vekte åpningstider i store og små avdelinger.
 • Det ville gjøre kombinasjonsbibliotek mer synlig som bibliotektype.

Ulemper:

 • Det krever et sett med ekstraspørsmål i folkebibliotekskjemaet, som dermed blir mer komplisert.
 • Det er vanskelig å skille mellom skolebibliotek- og folkebibliotekvirksomhet.
  • Begrepsmessig – f.eks.: Når er en bruker h.h.v. skole- eller folkebibliotekbruker
  • Praktisk – f.eks.: Hvordan skille mellom h.h.v. skole- og folkebibliotekbesøk og utlån.
 • Mulige metodiske problemer ved beregning av fordeling mellom skole- og folkebibliotekdelen.
 • Ulikt eierskap til skole- og folkebibliotek kan skape utfordringer i forbindelse med kombinasjon mellom folkebibliotek og videregående skole eller høyskole.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.

Fordeler:

 • Ett skjema, utfyllingen blir enklere for den som skal rapportere.
 • Unngår problemet med å skille mellom folke- og skolebibliotekvirksomhet.
 • Gir størst mulighet for sammenlikning mellom de enkelte kombinasjonsbibliotek (avdelinger) ved tilpasning av skjemaet. Variasjoner mellom kombinasjonsbibliotek gjør likevel at det fremdeles vil kunne være utfordringer knyttet til sammenlikning.
 • Det ville gjøre denne bibliotektypen mer synlig.

Ulemper:

 • Gir ikke tall for kommunens samlede virksomhet på h.h.v. skole- og folkebibliotekområdet.
 • Gir ikke tall for samlet virksomhet på h.h.v. skole- og folkebibliotekområdet på aggregerte nivåer.
 • Det blir vanskelig å sammenligne folke-/skolebibliotekvirksomhet på tvers av kommuner fordi bibliotektypene varierer.
 • Det blir også vanskelig å sammenligne kombinasjonsbibliotekene innbyrdes, med mål per innbygger, siden mange kommuner vil ha både kombinasjonsbibliotek og rene folkebibliotek.

 

3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.

Fordeler:

 • Ett skjema, utfyllingen blir enklere for den skal rapportere.
 • Unngår problemet med å skille mellom folke- og skolebibliotekvirksomhet.

Ulemper:

 • Skolebibliotekvirksomheten vil påvirke folkebibliotekstatistikken, og virksomheten i folkebibliotek blir overvurdert på bekostning av skolebibliotek.
 • Kombinasjonsbibliotek blir mindre synlige som bibliotektype.
 • Det er fare for at tallene blir feiltolket av de som i liten grad kjenner kombinasjonsbibliotekenes virksomhet.
 • Medfører at en mister nøkkeltall i skolebibliotekstatistikken.

4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Dette er ISOs nåværende løsning, men det diskuteres endring.

Fordeler:

 • Ett skjema, utfyllingen blir enklere for den skal rapportere.
 • Unngår problemet med å skille mellom folke- og skolebibliotekvirksomhet.
 • I forhold til alternativ 3 unngår en at kombinasjonsbibliotek som primært fungerer som skolebibliotek, tas med i folkebibliotekstatistikken.

Ulemper:

 • Kombinasjonsbibliotek blir mindre synlige som bibliotektype.
 • Virksomheten i den ene bibliotektypen blir overvurdert på bekostning av den andre, men i mindre grad enn for alternativ 3.
 • Det er fare for at tallene blir feiltolket av de som i liten grad kjenner kombinasjonsbibliotekenes virksomhet.
 • Medfører at en mister nøkkeltall i skolebibliotekstatistikken.
Reklamer
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: