Hjem > . > ST 12/14: Effektiv bruk

ST 12/14: Effektiv bruk

I vår opprettet Nasjonalbiblioteket en arbeidsgruppe som skulle «gå gjennom dagens folkebibliotekstatistikk og fremme forslag til endringer.» På arbeidsgruppens andre møte 3. juni ble det bestemt at gruppen skal benytte Samstatbloggen  som hovedkanal for diskusjon og innhenting av synspunkter på ulike statistikkområder.

Mandatet legger vekt på tre områder:

 • statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
 • statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
 • statistikk for kombinasjonsbibliotek

I dette arbeidet kan gruppen «be om innspill/støtte fra relevante fagmiljøer ved behov».  Nasjonalbiblioteket sier også at det i flere år har kommet forslag til  «hvordan bibliotekstatistikken skal kunne forbedres bl.a. gjennom innspill fra Samstat».

Bidrag fra Samstat

Samstats opprinnelige forslag fra 2007 omfattet femten punkter. Det første og viktigste punktet gjaldt rammen for forbedringsarbeidet. Samstat poengterte at revisjonsarbeidet ikke burde dreie seg om utformingen av et registreringsskjema, men om utviklingen av et statistisk kretsløp.

Det er statistikkproduksjonen i sin helhet – altså måten bibliotek-Norge produserer og bruker statistikken på – som må løftes. Kretsløpet omfatter alle ledd i prosessen:

 • begrepsapparatet
 • indikatorene
 • innsamlingsrutinene (de statistiske skjemaene)
 • databehandlingen
 • de faglige analysene av materialet
 • presentasjonog publisering av statistikken
 • lagring og tilrettelegging for senere bruk

De femten forslagene ble utførlig begrunnet i Samstats notat til Bibliotekmøtet i Bergen i 2008.

Internasjonal debatt

Det har skjedd mye siden 2008, både i Norge og internasjonalt. Den norske statistikkdebatten håper jeg er rimelig godt dekket gjennom Samstatbloggen.  Men det er sikkert nyttig å trekke veksler på den internasjonale debatten og, ikke minst, de internasjonale erfaringene med effektiv bruk av bibliotekstatistikk.

I et internasjonalt perspektiv ligger Norge svært langt fremme når det gjelder innsamling og publisering av folkebibliotekstatistikk. Vi tilhører et lite toppsjikt som omfatter Norden, Nederland, Australia, New Zealand og Canada (delvis).  Det norske KOSTRA-systemet, der bibliotekene er godt dekket,  er unikt og i verdensklasse.

Toppen er relativ. Alle landene jeg har nevnt er preget av en viss «datasyke». Datasyke er et misforhold mellom  ressursene som brukes til å samle inn statistiske data (store) og ressursene som brukes til å analysere og anvende  statistikken (små).  Kretsløpet er et annet ord for balansert målstyring.

Tyskland

Tyskland er også godt på vei. Den tyske bibliotekindeksen BIX er basert på frivillig deltakelse, og omfatter derfor bare et begrenset antall bibliotek: noen hundre av flere tusen. Det faglige miljøet rundt BIX  har imidlertid drevet et langvarig utviklingsarbeid knyttet til systematisk sammenlikning av bibliotek (benchmarking). Dette har bidratt til praktisk samarbeid mellom de involverte bibliotekene, også utenfor Tysklands grenser. Bibliotekarenes evne og vilje til å utnytte statistikken har økt betraktelig siden BIX ble startet i 1999.

BIX er et godt eksempel på et balansert utviklingsprosjekt. Her har innsamling, analyse, publisering og praktisk bruk gått hånd i hånd gjennom femten år – med mange diskusjoner og revisjoner underveis. Det tok sin tid, men etter hvert har nettverket begynt å påvirke (løfte) den samlede tyske bibliotekstatistikken

Australia

Et annet land vi kan lære av er Australia. Australia er en føderasjon, og det er delstatene som har ansvaret for bibliotekene og bibliotekstatistikken. For å få en samlet nasjonal statistikk måtte åtte uavhengige aktører bli enige. Dette har kanskje bidratt til et høyere refleksjonsnivå.

Den årlige statistikkrapporten publiseres på et felles nettsted for National and State Libraries Australasia (også New Zealand deltar).  Den nyeste dekker 2011-12 (finansåret følger ikke det kronologiske året).

Forordet

The National Library and the State and Territory libraries throughout Australia are represented by the peak body, National & State Libraries Australasia (NSLA). NSLA members also represent the interests of the public library networks within their States and Territories.

The public library network, represented by 1,505 public library service points across Australia, provides information, collections and services to meet the information needs of the general public including those of diverse user groups.

While the ongoing demands for print and audio media continue to be met, the public library network is assisting to break down the digital divide through increasing the scope and availability of digital materials, equipment and associated training.

The Australian Public Libraries Statistical Report is an annual NSLA project that identifies and measures the usage and activities of Australia’s public library services. The survey highlights the range of services provided by public libraries across the National, State and Territory libraries.

Rapporten (34 sider) er ikke spesielt omfattende eller detaljert. Den tar for seg et begrenset antall variable og indikatorer, og ser bare på to nivåer:  nasjonalt nivå og delstatsinvå, over en femårsperiode (2007-2012). Det er mye som kan forbedres i presentasjonsformen.  Men den er bevisst selektiv: redaktørene har prøvd å trekke ut de vesentlige momentene i materialet. Det ligger en redaksjonell vilje bak.

Utviklingsprosjekter

Australia er i gang med samme type revisjon som NB nylig har startet.

In 2010, NSLA initiated a full review of the current suite of statistics collected, particularly to address the lack of literacy activities and digital services covered, to identify which data is no longer required, and to consider what new measures might be added.

The work would consist of

 • Assistance with the creation of data standards
 • Creation of uniform data definitions 
 • Identification of key measures and
 • Question design

In July 2012 approval was given to this jointly funded project and work commenced reviewing the Australian Public Library Statistics Report data set, with particular reference to reflecting current and developing public library practice.

I tillegg arbeider det australske miljøet grundig med normer og retningslinjer for folkebibliotek. Gjennom American Library Association (ALA) har nok USA, globalt sett, den sterkeste tradisjonen når det gjelder å utforme normer og retningslinjer for bibliotek.

Fordelen med Australia er at

 • miljøet er mer oversiktlig
 • utviklingsarbeidet er tett knyttet til bibliotekmyndighetene

Viktige bidrag har kommet fra New South Wales og Queensland.

VEDLEGG

Bakgrunn

Nasjonalbiblioteket har som en av sine oppgaver å samle inn og publisere bibliotekstatistikk for folkebibliotekene i Norge.  Målet er å presentere aktuell, relevant og kvalitetssikret statistikk.Folkebibliotekene har i de senere årene fått nye aktiviteter, oppgaver og tjenester. Det er derfor behov for en større gjennomgang og revidering av det eksisterende skjemaet for statistikkinnhenting fra folkebibliotekene. NB vil bidra til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene, mer anvendelig og relevant i bibliotekenes utviklingsarbeid og som kilde til kunnskap om norske bibliotek.

Gjennomgang av folkebibliotekstatistikk. NB blogg! 31. mars 2014 (Svein Arne Tinnesand)

Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2014-07-24, kl. 11:38

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: