Hjem > . > ST 6/13: Årsrapporter

ST 6/13: Årsrapporter

I Norge har vi tre hovedkilder til den løpende bibliotekstatistikken: NB, KOSTRA og bibliotekenes egne nettsteder og årsrapporter.

 • Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for den offentlige bibliotekstatistikken. NB sørger for å samle inn, lagre og (i noen grad) å publisere de faste statistikken.
 • KOSTRA mottar deler av NBs data og gjør informasjonen tilgjengelig – i sin helhet – gjennom KOSTRAs omfattende database.

Disse to systemene styres av Staten. De har sine sterke og svake sider. Begge er i prinsippet åpne for forandring. I praksis er det vanskelig (men ikke umulig) å påvirke dem.  Samstat, som representerer brukermiljøene,  har jobbet med dette i åtte år. Noen av svakhetene kan lett fjernes. Andre krever utviklingsarbeid over tid.

I dag tar jeg en titt på den tredje kilden. Årsrapporter og statistikksider viser hva slags tall og indikatorer bibliotekene i praksis legger vekt på. De skrives jo av bibliotekene selv.

I denne første runden har jeg publisert de relevante lenkene jeg fant fra de største fag- og folkebibliotekene.

Ressurser

STORE NORSKE FAGBIBLIOTEK

Universitetsbiblioteket i Oslo

Nasjonalbiblioteket

 • Årsrapport 2012. Ti sider. God design. Lite tall.
 • Årsrapportar

NTNU Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket Tromsø

Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap

  Fant ikke relevante sider eller dokumenter

STORE NORSKE FOLKEBIBLIOTEK

Deichmanske bibliotek

Bergen Off. Bibliotek

Trondheim folkebibliotek

Stavanger bibliotek

Bærum bibliotek

ANDRE BIBLIOTEK

VEDLEGG

Deichmanske bibliotek har en sentral plass i årsrapportene fra kulturetaten i Oslo. Men disse rapportene blir neppe lest særlig ofte av bibliotekarer. Jeg har derfor klippet og limt noen avsnitt:

Kulturdirektør Hilde Barstad skriver bl.a.

En annen populær nabo er Deichman på Grünerløkka som i fjor arrangerte den internasjonale tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo på med rekordhøy oppslutning. I Serieteket er det åpnet en ny kafé som drives av ungdom og som er blitt en ny møteplass etter skoletid.
 • Det flerspråklige bibliotek ble i konkurranse med prosjekter fra 32 land tildelt den prestisjefylte Europeiske språkprisen 2012. for prosjektet «Mitt språk – ditt språk», som kombinerer språklæring for barn med kulturelle aktiviteter.
 • Cecilie Bergh på Deichman ble tildelt «Trofastprisen» av Bokklubbenes skjønnlitterære oversetterfond for å løftet fram oversatt litteratur gjennom prosjektet «Verden på norsk».
 • Og sist, men ikke minst; barne- og ungdomsbibliotekar Gjertrud Øvland fra Nordtvet og Romsås filialer ble landets første Norgesmester i litteraturformidling!
Fjoråret var et viktig år for Deichmanske bibliotek, som er Oslos største kulturinstitusjon med 2,1 mill. besøk og 2500 formidlingsarrangementer. 28.august åpnet byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke både hovedinngangen etter ombyggingene etter eksplosjonen 22.juli 2011 og en helt ny utstilling om nye Deichman; «Veien til Bjørvika og fremtidens bibliotek».
2012 var også året da vi fikk en engasjert bibliotekdebatt. Vi som jobber med utviklingen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er sikre på at biblioteket trengs mer enn noen gang – som et gratis og tilgjengelig sted å lære, lese og oppleve, uavhengig av bakgrunn, språk og økonomi. Som byråd Hallstein Bjercke sier: «Nye Deichman blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap».
Vi gleder oss!
***
Deichmanske bibliotek er kommunens folkebibliotek. Biblioteket er organisert i nettverk med hovedbibliotek og 16 større og mindre bibliotekavdelinger. Biblioteket har ansvar for litteratur-, informasjons- og kulturformidling og lesestimulering, og er kommunens faginstans på bibliotekområdet. Biblioteket yter service til alle skoler og barnehager i Oslo. Biblioteket utfører en rekke oppgaver finansiert med statsmidler, som bibliotektjeneste i fengsler og statlige sykehus i Oslo, litteraturservice og kompetanse på bibliotektjenester for språklige minoriteter i alle landets kommuner.
***
Årsaksforklaring til avvik mellom mål og resultater i 2012
Bibliotek
Måltallet for antall besøk er ikke nådd. Dette har sammenheng med at Hovedbiblioteket ikke har hatt full drift etter bombeødeleggelsene 22.juli 2011. Etter en lengre stengeperiode høsten 2011 har det tatt tid å få publikum til å vende tilbake.
En sideinngang til biblioteket ble brukt første halvdel av 2012, mens det foregikk ombygging av det ødelagte inngangspartiet. Hovedinngangen ble først gjenåpnet sommeren 2012. Filialene har hatt et stabilt besøk i 2012.
Bruken av internett viser en betydelig økning.
 • Mange søker og bestiller medier hjemmefra istedenfor å møte opp på biblioteket.
 • Måltallet for internettbesøk er nådd med god margin.
 • Totalt sett har besøket på Deichmans nettsider økt med 25,5% fra 2011 til 2012.
Kategorien arrangement omfatter forfatterbesøk, høytlesing/fortellerstunder, teater, konserter, dataspilldager, film, kurs m.m.
 • Antall formidlingsarrangementer ligger langt over måltallet.
 • En vesentlig andel av arrangementene er finansiert gjennom prosjektmidler og bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.
 • Økningen fra 2011 er på 63%, eller 974 arrangementer, hvorav 466 er filmvisninger.
 • Det er også en økning i antall lesesirkler og fortellerstunder for barn.
Arrangementer rettet mot barn utgjør 73% av arrangementene.
 • Antall deltakere på arrangementene var 54 072, hvorav 37 893 var barn
 • Det er i tillegg gjennomført 1 229 klassebesøk med 32 000 deltakere i 2012.
 • Det er gjennomført 396 ulike opplæringsopplegg for voksne med til sammen 3329 deltakere.
 • Innholdet har vært litteraturformidling for klasser fra Oslo voksenopplæring, foredrag på foreldremøter og helsestasjoner, og kurs og veiledning i bruk av internett.
 • Nesten 900 har deltatt på internettopplæring.
Måltallet for nye lånere er ikke nådd.
 • Antall nye lånere har likevel økt med 341 i forhold til 2011.
 • Situasjonen på Hovedbiblioteket er sannsynligvis en del av forklaringen, her var det færre nye lånere i 2012 enn i 2010.
 • Måltallet er antakelig også satt noe for høyt.
 • Utlån, inkludert fornyelser har økt fra 2011 til 2012, mens førstegangsutlånet ligger på omtrent samme nivå som året før.
***
Store deler av rapporten handler også om bibliotekvirksomheten og bibliotekprosjekter.
Kilde
Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: