Hjem > . > ST 66/12: Innspill fra Deichman til møtet med NB

ST 66/12: Innspill fra Deichman til møtet med NB

Bildet viser «the man himself» – Carl Deichman

Utlån per innbygger

 • Mye taler for at vi bør gå over til å bruke førstegangsutlån per innbygger. Det bør i alle tilfelle presiseres hva slags utlånsbegrep en bruker, – om det inkluderer fornyelser eller ikke.
 • De vil være interessant å få data på filialnivå. Med tanke på sammenligning er det enklere å sammenligne drift på filialnivå fordi en da unngår spørsmål som er knytta til plassering av/størrelse på administrasjon o.l.
 • Vi trenger muligheten til å få utlån fordelt på titler, ikke bare eksemplarer.

 

[Referanse]

Stikkprøvestatistikken, slik den gjennomføres nå er verdiløs som grunnlag for sammenligning. Kriteriene for hva som skal registreres går fram av årsmeldingsskjema, men er neppe tydelig for alle medarbeidere når referansespørsmålene registreres. Noen registrerer bare referansespørsmål, slik en skal gjøre, andre registrerer også spørsmål om konkrete titler. Denne statistikken brukes vel heller ikke av NB.

Nå er det for så vidt interessant å dokumentere i hvilken grad utviklingen går i retning av færre referansespørsmål. En mulighet er å dele opp registreringen i a. referansespørsmål, b. spørsmål om konkrete titler. Da får vi også et bilde av hvordan selvbetjente løsninger tar av for ulike typer direkte spørsmål til biblioteket.

[Åpningstider]

Når det gjelder punktet åpningstider i statistikkskjemaet: mange bibliotek har som kjent kortere åpningstid om sommeren. For Dechman gjelder det 3 måneder. Det må være tydelig om en skal oppgi ordinær åpningstid utenom sommerperioden, eller om en skal oppgi gjennomsnittstid gjennom året. Nå står det at en skal oppgi ordinær åpningstid i skjemaet, men det må i så fall tydeliggjøres hvis en skal holde åpningstid om sommeren utenom. Dette bør også stå definert i den ferdige NB-statistikken.
Når det gjelder antall åpne uker bør det også presiseres om en mener ordinært åpne uker, eller om en skal trekke fra uker som har vært stengt pga oppussing o.l.

[Økonomi]

En finner ulike tall i KOSTRA og i NB-statistikken.

 • Kan se ut som om en bruker bruttotall i NB-statistikken, mens en brukernettotall i KOSTRA. Off.refusjoner og sykelønn m.m. er med i NB-tallene, mens nettotallene til KOSTRA sannsynligvis er uten disse kommunale inntektene. (Jeg er ikke økonom….)
 • Det går ikke fram av den ferdige NB-statistikken hvilke driftsregnskapstall en bruker.
 • Her bør det vel være en samkjøring KOSTRA/NB? Har ikke NB ønsket at økonomi bare skal være i KOSTRA?
 • Her må en i alle fall klargjøre hvilke kriterier som brukes, hva økonomitallene inneholder.
 • Da vil det også bli enklere for det enkelte bibliotek å oppgi de «riktige» og sammenlignbare tallstørrelsene.

[Omløpshastighet]

 • Omløpshastighet brukes i KOSTRA. Gjeldende definisjon på omløpshastighet er så vidt jeg vet: bestand delt på utlån inkludert fornyelser/ antall medier.(Samlingen delt opp slik at tallene gir interessant informasjon)
 • Bør en her gå over til å bruke førstegangsutlån som utgangspunkt for utregningen?
 • Referanseverk bør dessuten strengt tatt holdes utenfor, selv om det i liten grad vil slå ut.

[Formidling]

Statistikken bør synliggjøre arrangement og andre formidlingsaktiviteter på en bedre måte.

[Systemleverandører]

Om krav til systemleverandører
(hører vel ikke hjemme på møtet 17.okt. Tar det med likevel)

Systemleverandørene må gi oss de redskapene vi trenger for å få ut statistikken vi har bruk for på en enkel måte.  Her er det mye å ta opp, – nevner noe her:

 • Det hadde vært en fordel om førstegangsutlån i den årlige NB-rapporten hadde samsvart helt med statistikk en kan ta ut i Bibliofils statistikkmodul.
 • For Deichman som har mange filialer, er statistikkmodulen til Bibliofil svært tungvint å bruke dersom vi vil ha oversikt over alle avdelinger . Statistikken deler opp i automat og skranke for hver avdeling uten å summere.
 • Flere rapporter kunne vært fint, – forenklete versjoner av rapporten som tas ut i Bibliofil forb. med den årlige leveringen av statistikk til NB:
 • I dag tar omløpshastighet i Bibliofil utgangspunkt i Utlån inkl. fornyelser gjort i Biblioteket. MappaMi-fornyelser er ikke med. Her må det gjøres konsekvent, – enten med eller uten fornyelser.
 • Det er vanskelig å se hva som er fornyelser i fjernlånsrapportene.

16.10.12

Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2013-01-16, kl. 15:32

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: