Hjem > ., Nasjonalbiblioteket, Samstat > ST 50/12: Statistiske variable fra norske fagbibliotek

ST 50/12: Statistiske variable fra norske fagbibliotek

Nasjonalbibliotekets statistikk for fagbibliotek omfatter over 140 ulike variable.

Det fullstendige tallmaterialet for årene 2003-2010 ligger tilgjengelig i form av regneark på NBs nettsted: Statistikk for fag- og forskningsbibliotek.  Her følger en oversikt over hvilke variable som er dekket:

Antall enheter m.m.

 • -Antall betjeningssteder under denne administrative enheten medregnet i denne rapporten
 • -Totalt antall studenter og ansatte i undervisningsinstitusjoner
 • -Totalt antall ansatte i øvrige institusjoner
 • -Antall registrerte besøk i biblioteket
 • -Antall aktive lånere i rapporteringsåret
 • -Katalogisering til faglige informasjonssystemer
 • -Besøk på bibliotekets hjemmeside

 • Bildet er fra HiOA. Full størrelse. Fotograf John Hughes. All rights reserved

Antall fysiske enheter

-Bøker og periodika (antall bind):

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Av dette:

 • -på åpne hyller
 • -Bestand per 31.12

-Manuskripter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Mikroformer:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Kartografisk materiale:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Musikalier:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-AV-dokumenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Grafiske dokumenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Patenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Elektroniske enheter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Annet bibliotekmateriale:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

Antall digitale dokumenter

 • -E-bok:
 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Patenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-AV-dokumenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Andre dokumenter:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

Antall databaser

 • -Referansedatabaser:
 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Fulltekstdatabaser:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Andre databaser:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Totalt antall databaser:

 • -Bestand per 31.12 (sum av 50, 53, 56 )
 • -Tilvekst i rapporteringsåret (sum av 51, 54, 57)
 • -Avgang i rapporteringsåret (sum av 52, 55, 58)

Antall løpende periodikatitler

 • -Tidsskrifter, unike titler:
 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Tidsskrifter, trykte:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Tidsskrifter, elektroniske:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Aviser, unike titler:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Aviser, trykte:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

-Aviser, elektroniske:

 • -Bestand per 31.12
 • -Tilvekst i rapporteringsåret
 • -Avgang i rapporteringsåret

Arkiv og kildesamlinger

 • -Har biblioteket arkivmateriale/kildesamlinger ?

Bibliotekbruk
-Lokale utlån:

 • -Originaldokumenter, innen eget bibliotek
 • -Originaldokumenter, enkeltpersoner/institusjoner
 • ‘-herav fornyelser, innen eget bibliotek
 • ‘-herav fornyelser, enkeltpersoner/institusjoner
 • -Kopier totalt, innen eget bibliotek
 • -Kopier totalt, enkeltpersoner/institusjoner
 • -herav elektroniske kopier, innen eget bibliotek
 • -herav elektroniske kopier, enkeltpersoner/institusjoner

-Fjernlån:

 • -Fjernlån, Innenlandske – mottatte bestillinger
 • -Fjernlån, utenlandske – mottatte bestillinger
 • -Fjernlån, Innenlandske – utsendte orginaldokumenter
 • -Fjernlån, utenlandske – utsendte orginaldokumente
 • -Fjernlån, Innenlandske – utsendte kopier totalt
 • -Fjernlån, utenlandske – utsendte kopier totalt
 • -Fjernlån, Innenlandske – herav elektroniske kopier
 • -Fjernlån, utenlandske – herav elektroniske kopier
 • -Utsendte orginaldokumenter og kopier til folkebibliotek

-Innlån:

 • -Innenlandske – utsendte bestillinger
 • -Utenlandske – utsendte bestillinger
 • -Innenlandske – mottatte originale dokumenter
 • -Utenlandske – mottatte originale dokumenter
 • -Innenlandske – mottatte kopier totalt
 • -Utenlandske – mottatte kopier totalt
 • -Innenlandske – herav elektroniske kopier
 • -Utenlandske – herav elektroniske kopier
 • -Mottatte orginaldokumenter og kopier til folkebibliotek

Bruk av elektroniske informasjonsressurser

 • -Antall søk – Egen bibliotekkatalog
 • -Antall viste poster – Egen bibliotekkatalog
 • -Antall søk – Referansedatabase
 • -Antall viste poster – Referansedatabase
 • -Antall søk – Fulltekstdatabase
 • -Antall viste poster – Egen Fulltekstdatabase
 • -Antall nedlastinger – Fulltekstdatabase
 • -Antall søk – Andre databaser
 • -Antall viste poster – Andre databaser
 • -Antall nedlastinger – Andre databaser

Tilgjengelighet, opplæring/veiledning og utstyr

 • -Åpningstimer i normal uke
 • -av dette med bibliotekfaglig personale i veiledningstjenester/skranke
 • -Antall åpningsdager i hovedbiblioteket pr. år
 • -Formalisert opplæring av brukere (antall undervisningstimer) pr. år
 • -Antall brukerplasser/leseplasser pr. 31.12.
 • -av dette med arbeidsstasjon
 • -Bibliotekets totale areal (m²)

Universell utforming

 • -Følger nettsidene WAI-standarden

Personale
-Stillingstype:

 • -Antall ansatte per 31.12 – bibliotekfaglig stilling
 • -Antall ansatte per 31.12 – annen stilling
 • -Antall årsverk utført av heltidsansatte – bibliotekfaglig stilling
 • -Antall årsverk utført av heltidsansatte – annen stilling
 • -Antall årsverk utført av deltidsansatte – bibliotekfaglig stilling
 • -Antall årsverk utført av deltidsansatte – annen stilling

Økonomi
-Utgifter:

 • -Lønn og sosiale kostnader
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: kjøp av bøker totalt
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: -herav elektronisk materiale
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: kjøp av periodika totalt
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: -herav elektronisk materiale
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: kjøp av annet materiale totalt
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: -herav elektronisk materiale
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: kjøp av informasjonstjenester totalt
 • -Innkjøp av materiale til samlingene, av dette: -herav elektronisk materiale
 • -Innkjøp av materiale til samlingene i alt (sum av 128,130,132,134)
 • -Drift av bygninger
 • -Biblioteksystemer
 • -Datautgifter
 • -Andre driftsutgifter
 • -I alt (sum av 127, 136-140)

-Inntekter:

 • -Rammebevilgninger og prosjektmidler
 • -Salg av informasjonstjenester (også manuelle). Brutto inntekt
 • -Fotokopiering, kopikort, fotografisk arbeid, purregebyr m.m.

-Annet

 • -I alt (sum av 142-145)
Reklamer
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2012-10-07, kl. 15:28

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: