Hjem > . > ST 41/11: Tidlig ute med 2010

ST 41/11: Tidlig ute med 2010

Nye tall er mer interessante enn gamle tall.

Stille økt på Modum bibliotek.

På nettet har jeg funnet ti folkebibliotek som har begynt å publisere tall for 2010. De er

 1. Bærum
 2. Kristiansund
 3. Lindesnes
 4. Modum
 5. Nes
 6. Samnanger
 7. Sandefjord
 8. Ski
 9. Sortland
 10. Time (Google Docs)

Det finnes sikkert flere. Tips mottas.

Buskerud og Troms har publisert tall for hele fylket -se Fylkesstatistikk

Hva sier bibliotekene?

Time

Se P 88/11: Sju grafer fra Time bibliotek.

Sortland

 • Utlån barnebøker: 22706 (22537 i 2009)
 • Utlån voksenbøker: 16743 (16392)
 • Lydbøker, musikk og video for barn: 3553 (3757)
 • Lydbøker, musikk, video for voksne: 4095 (4011)
 • Fjernlån fra andre bibliotek: 1771 (1581)

Sortland er et typisk «barnebibliotek»: utlånet til barn er uvanlig høyt sammenlignet med utlånet til voksne.

Ellers preges tallene av at mediabudsjettet kunne ha vært bedre. Etterspurte bøker blir reservert, men istedenfor å vente så kjøper våre voksne boka de er ute etter. Fjernlånstallene er altfor store, men det kommer av at når vi ikke har råd til å kjøpe inn bøkene så må de lånes inn fra et annet bibliotek.
Ski
 • Ski bibliotek hadde totalt 167 843 utlån i 2010.
 • 167 086 personer var innom biblioteket i løpet av året.
Det gir 1,00 utlån pr. besøk – akkurat på grensen mellom oppholdsbibliotek og blandingsbibliotek ( se Vedlegg).
Sandefjord
Sandefjord har en oversiktlig nettside, med tall for 2008, 2009 og 2010.
Besøket sank med nesten ti prosent. Utlånet var mer stabilt.
Utlånet bør undersøkes kategori for kategori:
 • Utlånet av fagbøker for barn sank år for år
 • Utlånet av fagbøker for voksne sank år for år
 • Utlånet av skjønnlitteratur for voksne gikk først opp og deretter ned
 • Utlånet av skjønnlitteratur for barn gikk først ned og deretter opp
 • Utlånet av andre medier steg år for år

På tilsvarende måte burde vi vite hvordan besøket utvikler seg. Hvilke deler har gått opp? Barn, voksne, kvinner, menn? Hvilke kategorier har gått ned? Det forutsetter trafikktellinger.

Analyse av de aktive lånerne kan i noen grad erstatte slike tellinger.

Antall spørsmål har gått opp – selv om besøket har sunket. Hva betyr det? Flere elever og studenter? Har oppholdstida forandret seg?

Aktivitetsnivået er høyt. Barn og lesing står i sentrum:
 • Bystyret vedtok under budsjettbehandlingen for 2010 å gjennomføre en prøveordning med søndagsåpent bibliotek i 2010.
 • Ordningen viste seg så vellykket at det er nå besluttet å videreføre ordningen i nye fire år.
 • Søndagsåpent har vist seg spesielt vellykket overfor barnefamilier og enslige voksne. [Demografisk analyse]
 • Utlånet av barnebøker utgjør en større del av totalutlånet på søndager enn resten av uken. [Detaljanalyse av utlånsdata]
 • Arbeidet med lesestimuleringstiltak overfor barn og ungdom har høy prioritet.
 • En stadig økende aktivitet er bibliotekpersonalets besøk ute i skoleklasser, barnehager og foreldremøter for å snakke om barn, bøker og lesin
 • Det har i 2010 vært gjennomført lesestimuleringstiltak overfor voksne innvandrerkvinner i samarbeid med frivillige og delvis finansiert ved statlige lesestimuleringsmidler.
 • Biblioteket organiserer også en leseombudsordning. Dette er frivillige som leser høyt for eldre og syke på institusjoner.
 • For de som ikke kan komme til biblioteket selv p.g.a. sykdom og lignende, er tilbringertjenesten ”Boken kommer ” et godt tilbud
 • Det er avholdt ca. 50 arrangementer og en rekke utstillinger for voksne.
 • Dette skjer i stor grad i samarbeid med lokale foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner.
 • Det er også gjennomført en rekke bok- og bibliotekpresentasjoner i foreninger og på utesteder i kommunen.
Samnanger
Biblioteket har laget en oversiktlig grafisk framstilling over utlån og fornyelser for ulike mediekategorier. Vi ser at fornyelsene utgjør ca. en tredjedel av det samlede utlånet. Det er en høy andel.
Biblioteket har 331 aktive lånekort.
Fleire familiar/par nyttar eit lånekort for fleire personar, så eit anslag kan vera at 500 av 2375 Samningar nyttar biblioteket. 39 av lånekorta er lånarar som anten er eller jobbar ved institusjonar som barnehagar, skular, Samnangerheimen osv. 24 av lånekorta tilhøyrer lånarar som bur i andre kommunar enn Samnanger.
Omtrent tjue prosent av befolkningen benytter biblioteket. Som utlånssted, for å være presis. Det kan jo hende enkelte bare besøker biblioteket uten å låne. I en så pass liten kommune, vil biblioteksjefen trolig vite i hvilken grad dette forekommer.
Hausten 2010 hadde me laurdagsope 4 laurdagar.
Første laurdagen kom det 31 personar innom, andre gongen 11, tredje gongen kom det berre 4 personar og siste gongen 11 personar. Andre og tredje laurdag var det veldig fint ver, fjerde laurdag var rett oppunder jul, så kanskje folk var meir opptekne av andre ting då?
Forsøksordninga vil fortsetja i 2011. Me vil annonsera i Samningen, på heimesida, facebook og setja opp plakatar for å gjera det kjent når det er laurdagsope.

Samnanger har altså begynt å analysere variasjonene i besøkstall dag for dag. Det tror jeg er en fruktbar måte å lære på.

Nes

Statistikken for 2010 er klar: Nes folkebibliotek hadde en samlet økning på 27 % i forhold til 2009.

Det var økning i alle materialtyper, men mest markant var økning i utlånet av filmer, som økte med 97%. Også utlån av lydbøker øker. Etter flere år med negative tall er dette en hyggelig utvikling. Utlånet er på nivå med utlånstoppen vi så i 2006.

Modum

Biblioteksjefen har vært på SIP-verksted, og det syns. Jeg anbefaler de to grafene som viser hvordan besøket i Vikersund og Åmot varierer fra måned til måned og fra ukedag til ukedag.

Lindesnes

I løpet av 2010 har det blitt lånt ut nesten 50% mer enn 2009, og det er hyggelig å registrere at økningen fortsetter også ett og et halvt år etter åpningen av Kulturtorvet.

Biblioteket har blitt samlokalisert med museum – og felles kafé – i flott nytt bygg, basert på en privat donasjon.

Bokutlånet økte med 30% (8.700 til 11.400), utlånet av lydbøker økte 35% (1.000 til 1.500) og utlånet av film økte med 102% (2.500 til 5.000).

Av bibliotekets utlån utgjør nå «andre medier» enn bøker en andel på 40%.

Høyt – men det finnes bibliotek der bare halvparten av utlånet består av andre medier.

Filialen i Spangereid har lånt ut 19% flere bøker til voksne i 2010 enn i 2009.

Kristiansund

Se Databoring i Kristiansund

Bærum

Bibliotekets statistikksider startet i 1997.

Antall aktive lånere har holdt seg stabilt på litt over 28.000 personer. Utlånet har steget litt det siste året (0,5%), men økningen er ikke så stor som forrige år. Besøkstallet har økt. Bruken av nett-tjenestene øker fortsatt. Spesielt har økningen vært stor når det gjelder antall personer som har tatt i bruk MappaMi. 

Nedenfor er 2010 (svart) sammenliknet med 1997 (grønt)

 • Samlingene består bl.a. av 285.000 bøker, 12.100 lydbøker, 12.300 filmer, 20.000 CD-er (musikkinnspillinger), 8.800 noter.
  • Samlingene består bl.a. av 284.000 bøker, 5.000 lydbøker, 2.100 videogrammer, 10.000 CD-er, 7.000 noter.
 • Biblioteket abonnerer på ca. 460 tidsskrifter og aviser.
  • Biblioteket abonnerer på 106 aviser, lokalavisen, Oslo-aviser, større distrikts-aviser og utenlandske aviser.
  • Biblioteket abonnerer på 785 tidsskrifter som behandler de fleste emner.
 • Antall utlån er 713.000, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig utlån pr. innbygger på 6,4. Dette er økning fra året før på 0,5 %. Økningen gjelder både bøker og andre medier og både hovedbibliotek og filialer.
  • Biblioteket lånte ut 803.500 bøker og annet materiale, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig utlån pr. innbygger på 8,2 .
  • Landsgjennomsnittet i 1996 var 5,2.
 • Det samlede besøket i bibliotekene var 640.400. Antall besøk pr. innbygger er 5,8. Dette er en økning fra året før.
  • Det samlede besøket i bibliotekene var 667.000. Hver måned er det 30-40.000 besøk i hovedbiblioteket på Bekkestua.
 • Bruken av bibliotekets nettsider og nett-tjenester øker fremdeles. Bibliotekets nettsted hadde over 3.663.000 forespørsler.  I gjennomsnitt utgjør det  over 10.000  forespørsler pr. dag.
  • Bibliotekets webside hadde 227.000 oppslag fra 6700 ulike vertsmaskiner fra mange kanter av verden.
Besøk og utlån
Utlånet sank fra 8,2 til 6,4 fra 1997 til 2010. Den kraftige nedgangen skyldtes bl.a. store budsjettkutt for noen år siden.
Besøket pr. innbygger sank fra 6,5 til 5,8. Bruksmåten forandrer seg – fra utlån til opphold.
 • Utlån pr. besøk i 1997: 8,2/6,5 = 1,26
 • Utlån pr. besøk i 2010: 6,4/5,8 = 1,10
VEDLEGG

Indikatoren utlån pr. besøk viser i hvilke grad biblioteket er et utlånsbibliotek (“utlånsstasjon”) i motsetning til et oppholdsbibliotek eller sted å være.

For å operasjonalisere, har jeg foreslått å betrakte:

 • bibliotek med UPB på 1,5 eller mer som utlånsbibliotek
 • bibliotek med UPB i området 1,00-1,49 som blandingsbibliotek
 • bibliotek med UPB under 1,0 som oppholdsbibliotek

En fjerdedel av alle norske bibliotek ligger over 1,5. En femtedel av alle norske bibliotek ligger under 1,0. Resten er blandingsbibliotek.Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2011-07-02, kl. 11:52

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: