Hjem > . > ST 65/10: Statistikk for skolebibliotek

ST 65/10: Statistikk for skolebibliotek

Program for skolebibliotekutvikling startet i 2008.

Programområdene er disse:

 1. Styrkede leseferdigheter – utlysing av midler
 2. Kompetanseutvikling – etterutdanning, videreutdanning
 3. Opplæring i informasjonskompetanse – utvikling av nettbasert idésamling
 4. Regelverk og statistikk – vurdere kvalitet, relevans og tilgjengelighet
 5. Ny bibliotekstatistikk i 2014

Udir sørger for statistikken

 • Programområde 1 har lyst ut prosjektmidler for utvikling av styrkede leseferdigheter.
  • Utgangspunktet er skolebibliotekets pedagogiske rolle i leseopplæringen i alle fag.
  • For at skolebibliotekene skal bli en viktig læringsarena, må de forankres i skolens planarbeid.
 • For programområde 2 vil UiA i første omgang utvikle et etterutdanningstilbud som vil være obligatorisk for de skolene som tildeles midler i programområde 1.
 • Innenfor programområde 3 skal det høsten 2009 igangsettes utvikling av en nettbasert idésamling i informasjonskompetanse.
  • Det er programområdene 1-3 UiA har fått ansvar for.
 • De to andre [dvs. statistikken] er det Utdanningsdirektoratet som har ansvar for.

Note

Universitetet i Agder leder programmet. Skolebiblioteksidene på Skolenettet ble flyttet over til UiAs nettsted

Nettstedet vil blant annet inneholde offentlige utredninger og dokumenter om skolebibliotek, planer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og informasjon om utdanningstilbud innen skolebibliotek og læremidler. Det vil også bringe aktuelt stoff om prosjekter, kurs og konferanser som gjelder pedagogisk bruk av bibliotek.

Ressurser

Statistikk

Plinius

Engelsk

VEDLEGG

Statistikk i undervisningen

Fattig og rik

Samfunnsfag: fattig og rik.

Det gode liv?

 • Elevene skal finne svar på hva tall fra ulike undersøkelser sier om levestandard og livskvalitet og hva de selv mener om hva det gode liv er.
 • Bibliotekarene viser hvordan elevene skal søke i Atekst, SSB og i skolens bibliotekbase.
 • Elevene søker for eksempel på ordene ”lykke”, ”livskvalitet”, ”levestandard” og ”det gode liv” i Atekst og bibliotekbasen. De skal finne bøker og/eller artikler og se etter årsaker som har innvirkning på økt levestandard
 • Elevene søker etter statistikk i SSB, for eksempel etter økt levestandard, i Atekst etter økt levestandard og livskvalitet (krever passord), og i Norart på ”levestandard” som gir henvisning til artikler i forskjellige tidsskrifter, eksempel i Forbrukerrapporten Velstand – en ulykke, i Plan Samfunnsspørsmål og livskvalitet, i Kapital Norge er verdens beste land, men: Vi er ikke noe gladere for det
 • Bibliotekarene hjelper med å skaffe artiklene
 • Arbeidet kan munne ut i en muntlig framstilling av de ulike gruppenes funn og egne tanker om temaet.

Samfunnsfag – det gode liv?

Individ, samfunn og kriminalitet

 • Eleven skal kunne bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Norge, grunngje kvifor samfunnet straffar og vurdere korleis kriminalitet kan førebyggjast.
 • Statistikk er et middel som kan brukes på mange måter. Mye statistikk om kriminalitet tolkes til tider ut fra elevens egne holdninger. På samme måte legger ulike medier og interessegrupper sine holdninger og politisk ståsted inn i tolkningene.
 • Emnet kriminalitet er relativt oversiktlig når det gjelder statistikk, og deles enklest inn i kjønn, alder og type kriminalitet. Når man så får et bilde, hentet fra offentlig statistikk, av bl.a. hvilke aldersgrupper og kjønn som er hyppigst representert, vil det være enklere å forstå hva som kan fungere av forebygging og straff
 • Elevene jobber på PC-ene i biblioteket eller i klasserommet og ser etter nedgang og økning innen ulike typer kriminalitet, og hvilke aldersgrupper og kjønn som er mest/minst representert.
 • Elevene søker i A-tekst for å finne flere årsaker til, tolkninger av og forklaringer på eventuelle økninger eller nedgang. Søk for eksempel på ”hvorfor øker narkotikakriminaliteten”, ”hvorfor synker antallet vinningsforbrytelser”
 • Bibliotekarene lager liste over aktuell skjønnlitteratur (for eksempel Fra en født forbryters dagbok av Johan Borgen og Smuglere av Arthur Omre, kriminalromaner m.m.) og lager en temautstilling.
 • Bibliotekarene skaffer filmer, som for eksempel Store gutter gråter ikke og For harde livet

Samfunnsfag: Individ, samfunn og kriminalitet

Hvor bor folk?

 • Kommunenøkkelen 2008-2009, Kommuneforlaget.
 • I skolebiblioteket bruker elevene først Statistisk årbok (Statistisk Sentralbyrå) og deretter Statistisk Sentralbyrå.
 • Søkeord på internett (Kvasir) kan være: Kommune statistikk.
 • Det første treffet blir regional statistikk (SSB) – her finner elevene kommunene via fylker. De kan ikke lage egne statistikker, men kopiere tabeller og grafer og legge inn tekstbehandlingsprogram, og bruke dette i sin presentasjon av resultat.
 • Ved bruk av SSB sin statistikkbank kan de velge kommune, indikatorer, tabeller som de eksporterer til Excel eller velge grafer, søyler med mer.

Samfunnsfag: Hvor bor folk?

Hva leste jeg nå?

Sjangerprosjekt m/lesehjul.

 • Bibliotekar og lærer velger ut tekster og bøker i noen sjangere:
  • Sakprosatekster: leserinnlegg i avis, hypertekst, statistikk/tabeller, naturfaglige tekster
  • og skjønnlitterære tekster: ungdomsromaner, fantasy-romaner og tegneserier.
 • Litteraturutvalget skal stå på biblioteket, og elevene skal velge blant dette.
  • I prosjektet styres elevenes valg av litteratur, men de kan fritt velge rekkefølge på det de skal lese. Valgfrihet virker motiverende på elevene.
 • Elevene får hvert sitt lesehjul (en sirkel delt opp i sektorer), der hver sektor er knyttet til hver sin sjanger.
  • Hver sektor er igjen delt opp i tre eller fire felt. Til hver sjanger er det knyttet arbeidsoppgaver.
 • Elevene må bruke forskjellige strategier for å lese tekstene og for å løse oppgavene som er knyttet til hver sjanger.

Elevene skal:

 • lese et leserinnlegg i en lokalavis, og skrive svar på innlegget.
 • lese en tekst [artikkel] om ungdommens mobilbruk på nettet, og vurdere websiden. [fylle ut skjema for vurdering].
 • lese en tabell/statistikk og skrive en kort faktatekst som viser at de har forstått hva statistikken handler om.
 • lese en naturfaglig tekst og skrive seks spørsmål fra teksten, der de bruker spørreordene hvordan og hvorfor.
 • lese ei skjønnlitterær bok, og skrive bokmelding.
 • lese ei fantasy – bok, og skrive tre kjennetegn på fantasy – sjangeren.
 • lese en tegneserie, og skrive tre kjennetegn på tegneseriesjangeren
  • For hver leste tekst, og for hver oppgave som er løst, skal elevene skravere et felt under rett sektor på lesehjulet.
  • Til slutt har eleven fylt ut hele sirkelen, og dermed arbeidet med alle sjangrene.

Norsk: hva leste jeg nå?

Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. 2012-02-23, kl. 23:56

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: