Hjem > . > ST 49/10: Statistikken har landet

ST 49/10: Statistikken har landet

Vi har ventet lenge – men nå har statistikken kommet.

ABM-skrift #67 inneholder arkiv-, bibliotek- og museumsstatstikken for 2009. Ingen vet  (offentlig) om de tre statistikkene fortsetter på samme måte neste år. B-en ble jo flyttet til Nasjonalbiblioteket i sommer. Ved årsskiftet havner A-en og M-en i Kulturrådet.

Det første Plinius legger merke til er at «skammekroken» – altså listen over de ti folkebibliotekene med lavest utlån pr. innbygger – har forsvunnet. Det samme gjelder toppskårerne. Det er et fornuftig valg fra redaksjonens side. Slike sammenlikninger er bare relevante blant jevnstore bibliotek. Dessuten slår både kombibibliotek og topografiske forhold kraftig ut.

Forøvrig trekker jeg fram noen nyttige data fra redaksjonens kommentarer. Andre analyser får komme senere. I tillegg har vi hatt adgang til KOSTRA-statistikken for 2009 siden i sommer.

Medier

 • Dei siste to åra har vi hatt ein nedgang i løyvinga til medium per innbyggjar på meir enn 9 prosent, etter ein svak auke i løyvinga til medium per innbyggjar frå 2005 til 2007.
 • Nedgangen er  på 17 prosent i kostnadane til medium per innbyggjar sidan 2000.

Tilvekst

 • I tillegg til den sjølvstyrte tilveksten gjennom eigne kjøp, mottek folkebiblioteka materiale frå Norsk kulturråd sine innkjøpsordningar.
 • Kulturfondmedia utgjorde totalt 32 prosent av tilveksten i … 408 kommunar (som) svarte på kor stor del av tilveksten deira som kom frå innkjøpsordningane.
 • Desse kommunane hadde 98 prosent av den samla tilveksten i norske folkebibliotek.

Graden av sjølvstyrt tilvekst varierer mye – både mellom bibliotek og mellom ulike typer bøker og medier. Den er minst for norsk skjønnlitteratur og størst for oversatt faglitteratur.

 • For den firedelen av kommunane der media frå desse ordningane hadde den største delen av tilveksten, sto dei for 58 prosent eller meir.
 • I einskilde kommunar, utgjorde kulturfondmedia meir enn 90 prosent av tilveksten.

Atten prosent fornyelser

 • I 2009 var det 384 bibliotek som rapportert utlån av bøker fordelt på fyrstegongslån og fornyingar. Dei sto for 97 prosent av bokutlånet dette året.
 • For desse biblioteka var 18 prosent av bokutlåna fornyingar.
 • Når ein samanliknar med historiske data, skal ein vere merksam på at denne delen kan ha auka over tid, på grunn av aukande bruk av nettbaserte verktøy for administrasjon av lån.

Fjorten prosent utenfra

 • I dei 323 biblioteka som skilde mellom lånarar frå eigen kommune og lånarar frå annan kommune, var 14 prosent av lånarane heimehørande i ein annan kommune.

Kombibibliotek

Om lag ein tredel av biblioteka er kombinasjonsbibliotek. Dette er i hovudsak kombinasjon av grunnskule- og folkebibliotek.

Årsverk

 • I 2009 var det 1787 årsverk i norske folkebibliotek, 44 færre enn året før.
 • Auken i årsverk frå 2006 til 2008, etter fleire år med nedgang, ser difor ikkje ut til å halde fram.
 • Nedgangen skuldast i hovudsak ein nedgang på 38 årsverk utførde av bibliotekar med full fagutdanning.
 • Utgiftene til løn utgjorde 876 millionar, ein auke på 2,8 prosent frå 2008 etter indeksregulering.

Siden antall årsverk sank med 2,5%, økte lønnen pr. årsverk med litt over fem prosent

Beregning: Lønn pr. årsverk 2009 = (Lønn 2008 * 1,028)/(Årsverk 2008 * 0,975) = (Lønn 2008/Årsverk 2008) * 1,028/0,975 = (L/Å)*1,054

Fagutdannet sjef

 • Talet på kommunar med fagutdanna biblioteksjef (auka) med 17
 • 2009 hadde 306 av kommunane biblioteksjef med full bibliotekfagleg utdanning.

Nettrafikk

 • I statistikken for 2008 rapporterte 32 bibliotek tal for sidevisningar. I statistikken for 2009 er talet på bibliotek som svarte auka til 43.
 • Folketalet i desse kommunane var på 1,92 millionar, og dei hadde til saman 32 millionar sidevisningar på sine nettsider.

Husleie

 • Færre enn halvparten av folkebiblioteka rapporterte utgifter til lokale

Filialer

Det har vært ei dobling av filialnedleggingar i høve til dei to føregåande åra. Tallene er:

 • 1005 i 2000
 • 974
 • 951
 • 892
 • 865
 • 832 i 2005
 • 815 i 2006
 • 807 i 2007
 • 799 i 2008
 • 784 i 2009

Dei siste 20 åra har det blitt lagt ned til saman meir enn 450 bibliotekavdelingar.

Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: