Hjem > . > Indikatorer for fagbibliotek

Indikatorer for fagbibliotek

På bibliotekmøtet i Trondheim i fjor arrangerte ABM-utvikling og Samstat fellesmøtet Ny og bedre statistikk om aktuelle utviklingsprosjekter i bibliotekstatistikk.

ABMU hadde nettopp satt ned to arbeidsgrupper, en for fag- og en for folkebibliotek, som skulle foreslå og prøve ut et knippe indikatorer. Prosjektplanen så slik ut:

 1. Opprette arbeidsgrupper
 2. Utarbeide hensiktsmessige indikatorer
 3. Utprøving i deltakende bibliotek
 4. Vurdere hensiktsmessighet
 5. Prosjektrapport

Nå foreligger et første forslag til indikatorer fra fagbibliotekgruppen.

Denne delen av prosjektet er gjennomført i samarbeid med UHR B – altså Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg.

Forslaget foreligger

 • som en samlet PDF-fil på ABM-utviklings nettsted
 • som fem bloggposter – en for hvert hovedavsnitt – på en nyopprettet blogg

Det er positivt at ABMU inviterer til diskusjon og kommentarer på en åpen blogg. Det som fortsatt er er problem, er at indikatorene ikke ser ut til å ha vært prøvd ut i praksis (punkt 3 i planen). Gruppen må ha vurdert hensiktsmessigheten underveis (punkt 4) , men argumentene og avveiningene – «lovens forarbeider» – er ikke beskrevet i den publiserte teksten.

Det gjør det svært vanskelig – vil jeg tro – for bibliotekarer uten spesiell kompetanse om statistikk og indikatorer å vurdere  utvalgets forslag.  Empirisk utprøving ville også avdekket noen åpenbare svakheter i forslaget.

Deltakende bibliotekOpprinnelig arbeidsgruppe

 • Handelshøyskolen BI – Bente Saxrud
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane – Astrid Sandnes
 • Høgskolen i Hedmark – Britt Elise Wold
 • Høgskolen i Østfold – Heidi Bodal
 • Høgskolen i Bergen – Ingvild Monsen
 • Høgskolen i Bodø – Lars Bauna
 • Norges Handelshøyskole – Inger Seterås
 • NTNU – Sølvi Løchen
 • Universitetet i Agder – Else-Margrethe Bredland
 • Universitetet i Oslo – Randi Rønningen

ABM-utvikling

 • Karen Marie Ellefsen
 • Torill Redse

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg

VEDLEGG

ABM-utvikling opprettet, i samarbeid med Universitets- og høgskolerådets Bibliotekutvalg, i 2008 en prosjektgruppe “Benchmarking med bruk av resultat- og styringsindikatorer – universitet og høgskoler”. Hensikten var å utvikle verktøy for evaluering og styring av eget bibliotek, og for sammenlikning med andre bibliotek i universitets- og høgskolesektoren.

Prosjektgruppas forslag til indikatorer er lagt ut på ABM-utviklings hjemmeside

http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/

og på blogg

http://indikatorer.wordpress.no/

for diskusjon, innspill og kommentarer. Bloggen vil bli avsluttet 4. mai 2009.

Bibliotekene oppfordres til å prøve ut indikatorene.

Prosjektgruppen vil revidere indikatorene etter en gjennomgang av innspillene. Deretter vil de bli sendt på en formell høring til et utvalg sentrale instanser. En endelig anbefaling om bruk vil bli gitt etter høringen, og publisert på ABM-utviklings hjemmesider.

Sendt ut på biblioteknorge 31. mars

Prosjektet ”Benchmarking med bruk av resultat- og styringsindikatorer”. Status. Orientering fra ABM-utvikling. Arbeidet har startet, det er kalt inn til første møte; det deltar 10 personer i prosjektgruppen. UHR B vil bli holdt nærmere orientert om utviklingen i
prosjektet.

UHR B referat 12.12.07

UHR B 13/07 Kvalitetsvurdering i bibliotek [8. juni 2007]

Det vises til tidligere behandling i UHR B.

UHR B har utarbeidet indikatorer som kan brukes som en veileder både for institusjonens bibliotek. Hensikten var også at NOKUTs akkrediteringskomiteer kunne dra nytte av dem i forbindelse med NOKUTs arbeid med akkreditering av institusjoner og studietilbud gjennom å foreslå noen typer spørsmål som UHR B mener at NOKUT bør fokusere på i akkrediteringsarbeidet.

UHR fikk svar tilbake fra NOKUT om at de ser positivt på dette arbeidet. Nå er det imidlertid kommet signaler fra BIs bibliotek om at NOKUT ikke foretar seg noe for å henvise til dette arbeidet overfor sine akkrediteringskomiteer. Det eneste NOKUT forholder seg til, er forskriftene som legger til grunn at institusjonene skal ha ”et tilfredsstillende fagbibliotek”.

UHR B bør drøfte om utvalget skal ta et initiativ overfor NOKUT mht å få klarhet i hvordan NOKUT forholder seg til et slikt arbeid som UHR B har gjort for å forbedre kvalitetsvurdering av bibliotektjenesten.

ABM-utvikling har også lagt ut forslag til reviderte indikatorer for fag- og folkebibliotek. På møtet ble det også luftet forslag fra ABM-utvikling om Et prosjekt for Benchmarking med indikatorer.

Prosjektets mål er med bakgrunn i UHR-B s forslag til indikatorer for NOKUT, å komme frem til målbare indikatorer som kan si noe om det enkelte biblioteks ”kvalitet”, og dets plassering i forhold til andre bibliotek det er naturlig å sammenligne seg med.

Det foreslås at deltagende bibliotek (6-8 stk) etablerer en arbeidsgruppe som i fellesskap kommer frem til et felles sett av indikatorer (ikke for mange) som sier noe om bibliotekenes kvalitet/prestasjon/aktivitet. Utgangspunkt i NOKUTs krav. Indikatorene kan hentes fra ulike kilder, evt må det ”konstrueres” nye.

Indikatorene prøves ut i de deltagende bibliotek. Resultatene sammenlignes og indikatorens hensiktsmessighet vurderes.
Det kan være aktuelt å dele prosjektet i to: ett for høgskolebibliotek og ett for universitetsbibliotek.

Reklamer
Kategorier:.
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: