Hjem > Møtedokumenter > Møte fredag 31. august

Møte fredag 31. august

Sted: NBF – lokaler.
Tid: 13.00. Vi regner med å være ferdige til kl 16.00

Dagsorden

1. Statusrapport i forhold til KOSTRA og ABM-utvikling – inkluderer gjennomgang av Jørn Helges referat. fra ABM-gruppas første møte 18. juni.

2. Innhenting av ønsker og prioriteringer mht. statistikken fra organisasjonene i Samstat. Se også innsendte forslag.

3. Planlegging av vår strategi for 2007 – og litt om 2008 (vennlig og bestemt dytting …)

4. Redigering av et dokument som kan fungere som vår «bestilling» vis-a-vis ABM-utvikling. *

5. Kort om erfaringene med det første statistikkurset – og planer for et mulig kurs nr. to til høsten. Se kursbloggen Bruk statistikken!

6. Ledelse av gruppa.

Slik gruppa er tenkt, krever det ikke mange timene å lede arbeidet.Hvis noen andre ønsker å gjøre det – nå eller senere – er det bare å si fra. Vi (KB og BR) ser gjerne at det blir noe rotasjon, men kan om nødvendig fortsette.

Vi satser samtidig på god og tett kontakt med de som ikke kan delta, vha. nettsider, epost og telefon.

* Vi tror det er viktig å opptre tydelig og selvbevisst som kunder og statistikkbrukere med krav til våre leverandører (SSB, KOSTRA, ABM). Vi har bedt Tord lage utkast til et bestillingsdokument (som passer for denne fasen i arbeidet). Det foreligger som bloggposten Snille piker ber ikke

Et hovedproblem vi må ta tak i, er ABMUs forsøk på å begrense revisjonsarbeidet til folkebibliotekene alene. Skolebibliotekene har veldig svak statistikk – se Liv Evjus brev – og fagbibliotekenes statistikk er også mindre utviklet og benyttet enn dagens folkebibliotekstatistikk.

ABMs utvalg:

http://plinius.wordpress.com/2007/05/15/p-12507/

Kursbloggen:

http://brukstat.wordpress.com/

Brev fra Liv Evju:

http://www.nb.no/cgi-bin/wa?A2=ind0705&L=biblioteknorge&O=D&F=P&P=10179

VEDLEGG

Georg Arnstad og Per Mangset laget for noen år siden (2003) en grundig utredning om kulturstatistikken – og påpekte mange av de samme svakhetene (og sendrektighetene) som vi har sett når det gjelder bibliotekstatistikken:

Kulturstatistikk – med vekt på næringsmessige og økonomiske tilhøve. Oslo: Norsk kulturråd. (= Notat nr 54). – 60 s.

Du finner lenke her:

http://www.kulturrad.no/forskning_og_publikasjoner/fou-publikasjoner/notatserien/

NOEN SITATER FRA Arnstad/Mangset

Publikasjonen NOS Kulturstatistikk har i hovudsak same struktur i dag som han hadde for 20 år sidan (jf. Kulturstatistikk 1982 og Kulturstatistikk 2001). …

For mange av emneområda er tabellane som vert presenterte i den noverande statistikken, ganske samanfallande med tabellar i 1982-statistikken når det gjeld oppsett, utforming o.l. Det er berre sjølve tala som er ajourførte. …

Heller ikkje presentasjonsforma har endra seg. Det var faktisk fleire diagram og figurar i 1982-publikasjonen enn i 2001-publikasjonen!

Publikasjonen er framleis fullt ut prega av rein presentasjon og inneheld ikkje noko analyse eller kommentarar. Dette til dømes i motsetning til den svenske kulturstatistikken, som både har kommentarar, analyse og mykje illustrerande fargegrafikk. …

[TH: ABM-statistikken har en god del diagrammer – men de blir ikke faglig analysert – og er til dels uheldig konstruert]

Byrået (og Kulturdepartementet og Norsk kulturråd) har derimot lagt svært mykje vekt på å engasjere SSB til å dokumentere utviklinga av nordmenns kultur- og mediebruk. Det er såleis gitt ut rundt 20 rapportar frå slike undersøkingar sidan byrjinga av 1990-talet.

Etter vårt syn er det laga for mange slike, relativt dyre, undersøkingar litt for ofte. Åtferdsmønsteret på dette feltet viser seg nemleg å vere relativt stabilt over tid.

Det kan også vere eit problem at svarkategoriane i undersøkingane ikkje fangar opp viktige kvalitative endringar i kultur-forbruksmønster i det seinmoderne samfunnet.

SSBs kulturstatistiske survey-undersøkingar blir dessutan ofte vel grovmaska når det gjeld å beskrive sjanger-differensiering (jf. populærmusikk versus klassisk musikk). Dermed kan for eksempel viktige skiljelinjer m.o.t. bruk av «høg» og «låg» kultur verte for dårleg belyste i undersøkingane.

[TH: Bibliotekstatistikken sier heller ikke noe om høy/lav, bestselgere/
klassikere, hyllevarmere/etterspurte bøker.]

SSBs «Kulturstatistikk» inneheld generelt lite informasjon om økonomiske forhold i kulturlivet. Her er den svenske kulturstatistikken – med sitt kapittel om «Kulturens pengar» – langt meir fyldig og informativ…

Det er dessutan lagt meir arbeid i pedagogisk tilretteleggjande analyse og gjennomarbeiding av kulturstatistikken i den svenske enn i den norske
publikasjonen. Den svenske publikasjonen inneheld mindre råtal, meir grafar/ diagram osv. Interessant i denne samanhengen er også geografisk kartframstilling av kulturdata. …

Til slutt vil vi peike på at data- og kjeldegrunnlaget for SSB-publikasjonen … i hovudsak har vore uendra i mange år. SSB synest i liten grad å nytte seg av det faktum at mange av dei institusjonane og organisasjonane, som er råvareprodusentar av kulturstatistikken, i stor grad har forbetra statistikkproduksjonen sin og også gjort statistikken meir tilgjengeleg enn før.

Det er mange flere enn SSB som produserer norsk kulturstatistikk.

Oppgåva til byrået er, i alle fall når det gjeld statistikk om kulturproduksjon, kulturtilbod og kulturell struktur av ulikt slag, å samle, leggje til rette og koordinere statistiske data som alt finst, og som er utvikla av andre institusjonar og organisasjonar. … Den offisielle kulturstatistikken [bør] i større grad enn i dag kunne vise til utgreiingar og forskingsrapportar som byggjer på samanhengjande
kvantitative data om kulturfeltet.

Reklamer
Kategorier:Møtedokumenter
  1. Ingen kommentarer så langt.
  1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: